Göm menyn

Psykoterapeututbildningen vid LiU har granskats

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har granskat utbildningar som leder till psykoterapeutexamen. Sju av tolv utbildningar ges omdömet bristande kvalitet, däribland utbildningen på LiU. I ett gemensamt uttalande påpekar Bo Hellgren, dekan vid Filosofiska fakulteten och Karin Kjellgren, prodekan vid Hälsouniversitetet, att psykoterapeutexamen överlag har fått goda vitsord från bedömarna. Av totalt åtta utvärderade mål har LiU fått omdömet mycket hög kvalitet på fyra mål, hög kvalitet på tre mål och bristande på ett mål.

Det mål som blivit ifrågasatt rör studentens förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete.

- Ett arbete kommer nu att påbörjas för att säkerställa att studenterna fortsättningsvis visar måluppfyllelse även avseende det mål där bedömarna fann brister. Det sammantagna utlåtandet från bedömargruppen visar att vi har en mycket bra psykoterapeututbildning vid LiU. Vi är extra glada över att bedömargruppen värdesätter vår metod - problembaserat lärande. Bedömargruppen menar att den sannolikt  lett till ”det fina resultat” som de ser i de självständiga arbetena, påpekar Bo Hellgren och Karin Kjellgren i en skriftlig kommentar.

UKÄ:s utvärderingar har tre omdömen; Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet. De kritiserade utbildningarna har nu ett år på sig att rätta till bristerna för att inte riskera att bli av med examenstillståndet.


Eva Bergstedt 2014-10-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08