Göm menyn

Tuberkulosforskare får stort pris

Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 kronor.

Maria Lerm får Fernströmpriset– En jätteglad nyhet, roligt att bli uppmärksammad för sin forskning, säger Maria Lerm, 40-årig biträdande professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet.

Utmärkelsen damp ner mitt under arbetet med att söka pengar till ett nytt banbrytande projekt med målet att skapa ett effektivare vaccin mot sjukdomen, som framförallt drabbar människor i fattiga länder. Det har hittills visat sig mycket svårt att stoppa infektioner av tuberkulosbakterien, som lever inuti vita blodkroppar.

Tillsammans med den holländske forskaren Mihai Netea testar hon en ny strategi att komma åt den fruktade bakterien i lungorna, där dagens vaccin inte ger något bra skydd.

– Vår teori går ut på att träna upp kroppens medfödda immunitet i lungan med en oskadliggjord form av tuberkulosbakterier. Ett sådant vaccin skulle ges via inhalering, säger Maria Lerm.

Projektet har redan smygstartat och om EU-ansökan med en budget på 30–40 miljoner kronor går igenom kan forskningen skalas upp rejält.

– Våra idéer har aldrig tidigare studerats, säger Maria Lerm.

Den svenska delen av Fernströmpriset delas årligen ut till "yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare", en vid varje medicinsk fakultet. Prissumman är personlig. Samtidigt utdelas det Nordiska priset på en miljon kronor, som denna gång går till norrmannen Per Brandtzæg. Även han ägnar sin forskning åt immunsystemet och hur detta bekämpar sjukdomar i luftvägar och tarm.

Foto: Göran Billeson

 

Åke Hjelm 2014-09-19
ake.hjelm@liu.se


2014-09-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08