Göm menyn

De ska stödja Läkemedelsverket

Ett nyinrättat expertråd ska ge Läkemedelsverket ett bättre vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården. Bland de 18 ledamöterna finns två forskare från Hälsouniversitetet.

prof. HanbergerHåkan Hanberger, professor vid LiU och ordförande i Svenska läkaresällskapets referensgrupp för antibiotikafrågor, och Mikael Hoffman, överläkare i farmakologi och chef för Nätverket för läkemedelsepidemiologi, är båda specialister i infektionsmedicin.

– Jag hoppas kunna få upp frågan om antibiotikastrategier i slutenvård på agendan, där det ännu saknas nationella riktlinjer. Jag har redan lyckats få Läkemedelsverket att satsa på ett expertmöte i maj 2015, säger Håkan Hanberger (övre bilden) som tror att utnämningarna kommer att gynna både Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland.

Syftet med det vetenskapliga rådet för humanläkemedel är att ge Läkemedelsverket ett starkare medicinskt stöd och bredare förankring i sjukvården i viktiga läkemedelsrelaterade frågor. Hur ny kunskap bäst kan Dr Hoffmanöverföras från forskningen till sjukvården är ett exempel.

– Vi får också möjlighet till bra återkoppling på vår egen utveckling av vetenskapliga frågeställningar, metodologi och omvärldsanalysarbete, säger Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig inom farmakoterapi, i ett pressmeddelande.

Rådet består av 18 ordinarie ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. De har alla vetenskaplig kompetens och lång erfarenhet inom läkemedelsrelaterad sjukvård.

 

Åke Hjelm 2014-09-18
ake.hjelm@liu.se


2014-09-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08