Göm menyn

Jakten på HIV-vaccin inleder höstens föreläsningsserie

Sedan det stora aidsutbrottet på 80-talet i Sverige har många försök gjorts att få fram ett skyddande HIV-vaccin. Professor Marie Larsson inleder Forskning i Framkant med att berätta om HIV och vad som görs för att hitta ett botemedel.hiv

Trots försök att få fram ett HIV-vaccin kostar sjukdomen fortfarande miljontals människor livet runt om i världen.
- Egentligen är det två olika saker man arbetar med. Den ena är att behandla de som redan har smittats, det andra är att förhindra att människor alls smittas, säger Marie Larsson vars egen forskning handlar om en specifik cell, den dendritiska cellen, som är viktig för starten av människans försvar mot virus och bakterier. Hennes forskning fokuserar på HIV och vaccinutveckling mot HIV.

Olöst fråga -  hur sjukdomen överförs

Förra året nåddes världen av nyheten att forskare i USA hade lyckats bota en nyfödd flicka från HIV. Det var inte förrän sent i moderns graviditet man upptäckte att hon hade HIV och att barnet troligtvis skulle smittas. Barnet behandlades redan sitt första dygn i livet och en månad senare kunde man inte finna något virus i henne.
- Tyvärr har det visat sig nu senare att hon ändå är infekterad med viruset. Det visar att vi fortfarande har mycket kvar att lära oss om HIV infektionen, säger Marie Larsson.
En fråga som forskare i detalj söker svar på är just den om hur sjukdomen överförs.
- Man forskar mycket om hur viruset smittar och man vet mycket om det, men det finns luckor. Får vi mer kunskap om detta, blir det lättare att få fram ett fungerande vaccin.

Marie Larssons föreläsning ”HIV och jakten på ett effektivt vaccin” inleder höstens föreläsningsserie Forskning i framkant. Hon föreläser torsdag 25 september klockan 16.30 i Berzeliussalen, campus US. Hon följs av docent Martin Hallbeck 27 november, vars ämne är demens. Föreläsningen "En dödlig bomb som kan explodera -nya möjligheter att upptäcka och behandla bukaortaaneurysm" 16 oktober har ställts in.

 

Text: Therese Ekstrand


2014-08-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08