Göm menyn

Fotbollsproffs – ett högriskyrke

En forskargrupp från Hälsouniversitetet har på uppdrag av fotbollförbundet UEFA dokumenterat skadorna hos europeiska fotbollsproffs. Artikeln där de första resultaten presenteras har blivit den mest citerade 2013 i tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Under senare år har matcherna blivit tätare och belastningen högre för fotbollsspelare som spelar på proffsnivå. Den ökade fysiska omartin hagglundch mentala pressen oroar det europeiska fotbollförbundet UEFA som har sett ett behov av mer forskning på området. 
- På initiativ av UEFA startade 2001 ett forskningsprojekt där vi började följa ett trettiotal av Europas bästa herrlag för att utvärdera de skador som spelarna drar på sig. Vi har bland annat tittat på skadefrekvens och skademönster, säger Martin Hägglund (på bilden).
Han har tillsammans med professor Jan Ekstrand och medicine doktor Markus Waldén skrivit den vetenskapliga artikel som beskriver resultaten från studiens sju första år.

Resultaten från sjuårsuppföljningen visar att skadebelastningen bland fotbollsspelare på den här nivån är hög. De vanligaste skadorna är muskelbristningar och stukningar. I genomsnitt tvingas spelarna till två frånvarotillfällen per år på grund av skador.
- Det är en skaderisk som är tusen gånger högre än i högriskyrken inom exempelvis industrin, säger Martin Hägglund.
Har man skadats en gång är risken att skadas igen också högre.
- Många dras även med problem efter att de lagt av med fotbollen. Artros är vanligt hos pensionerade fotbollsspelare och risken är större om spelaren tidigare haft skador, säger Martin Hägglund.

Trots att det har blivit tätare mellan matcherna har forskarna noterat att skaderisken inte förändrats under de sju säsonger de följt spelarna.
- Även forskning och kunskap kring skadeprevention har ökat. Det är möjligt att de faktorerna balanserar upp varandra, säger Martin Hägglund.
Men arbetet med skadeprevention skulle kunna förhindra än fler skador. Var femte matchskada som proffsspelarna drabbas av beror på osjyst spel.
- Det är anmärkningsvärt. Många skador skulle alltså förhindras om man bara följde regelverket. Bör man skärpa reglerna? Bör domarna skärpa sina bedömningar? Detta är frågor fotbollen bör ställa sig för att få ner antalet skador.

Jan Ekstrand, Martin Hägglund och Markus Waldén publicerade sin studie i tidskriften British Journal of Sports Medicine redan 2011. Men det är nu som artikeln uppmärksammats.
- Den har varit väl citerad även tidigare. Det är ju inte ovanligt att det tar tid från det att en studie publiceras till dess att den börjar citeras. Ytterligare en anledning till att många hänvisar till vår studie nu är att forskningen växer inom det här området.

 

Läs artikeln:
Ekstrand J, Hägglund M, Injury incidence and injury pattern in professional football – the UEFA injury study. Br J Sports Med 2011;45:553-8.

 

Text: Therese Ekstrand


2014-08-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08