Göm menyn

Fler sökande till färre platser

Totalt 266 000 sökande till universitet och högskolor har fått beskedet att de antagits till höstens utbildningar. På Linköpings universitet är det också i år utbildningarna till läkare som har högst söktryck.

Hälsouniversitets entré. Foto: Göran BillesonLandets universitet och högskolor minskar sitt totala utbildningsutbud från 16 375 kurser och program förra året till 16 091 i år. Också antalet antagna minskar, trots att antalet behöriga sökande i år ökat. När antagningsbeskeden nu skickas ut får 266 144 personer besked om att de antagits till en utbildning under hösten. Det är en minskning med en procent jämfört med året innan.

- Antalet antagna minskar för tredje året i rad, säger Andreas Sandberg, t.f avdelningschef för antagning och studentstöd vid Universitets- och högskolerådet, UHR, i ett pressmeddelande. Lärosätena kunde möta det ökade söktrycket fram till 2012 tack vare regeringens extra anslag till högskolan under lågkonjunkturen – men nu kan de inte erbjuda lika många platser.

På Linköpings universitet är det, också i år, läkarprogrammet som har högst söktryck. I programmets olika urvalsgrupper har 134 antagits medan 8 600 står som reserv. 220 har antagits till civilekonomprogrammet men 5 319 står som reserv. Till psykologprogrammet står 5 220 som reserv och 2 694 till civilingenjör i industriell ekonomi.

De sökande har nu fram till den 31 juli på sig att tacka ja till den utbildning de antagits till. Den 6 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Fler uppgifter finns i UHR:s antagningsstatistik


Elisabet Wahrby


2014-07-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08