Göm menyn

Här sköter studenterna ruljansen

kua

Ur LiU Magasin

På en ortopediavdelning på Vrinnevisjukhuset tas patienterna om hand av studenter på universitetets läkar- och vårdutbildningar. Här får de träna teamarbete i skarpt läge. Modellen har uppmärksammats och fått efterföljare runt om i världen.
Det är en småregnig gryning när sju studenter dyker upp på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ett par av dem har suttit över en timme på bussar och tåg. Snart ska de ta över sina sex ortopedipatienter på avdelning 9. Den kallas kua vilket ska uttydas "klinisk undervisningsavdelning". När den första öppnades 1996 på ortopediavdelning 30 vid Universitetssjukhuset i Linköping var den en världsnyhet som kopierats flera gånger om. I Linköping följdes den av en geriatrikavdelning och 2001 togs klivet över till Vrinnevi. De sju studenterna är inne på sitt femte dygn på kua och utgör nu daglaget på avdelningen. 06:45 är det tid för rapportering från den fasta nattpersonalen. På sin egen expedition lägger de upp dagens arbete. Alla är med, blivande läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och – sedan ett par terminer – även biomedicinska analytiker. En del grupper blir snabbt ganska självständiga medan andra behöver mer handledning.
– Vi har förbättrat oss dag för dag, tycker Niklas Karlsson, som utbildar sig till biomedicinsk analytiker.
Det är ett yrke som ofta utövas i laboratorier, sällan i kontakt med vare sig patienter eller vårdpersonal. Här ges chansen att följa ett prov genom vårdkedjan och se sin roll i ett vidare perspektiv. Utmaningen för gruppen är just att tillsammans lösa problem för att ge bästa möjliga omvårdnad för patienterna, och att ta intryck av varandras yrkesroller.

 
På sina enskilda praktikplaceringar upplever många studenter att de mer eller mindre passivt får följa sina handledare. Här kan det vara tvärtom.
– Studenterna kan ofta lära oss nya rön från sina utbildningar, säger Maria Törnborg, sjuksköterska och kontaktperson för kua avdelning 9.
När klockan går mot två på eftermiddagen är det snart dags för skiftbyte. Kvällsgänget ska ta över och de båda lagen samlas för överrapportering. På en filmduk projiceras de inneliggande patienternas journalblad från det digitala journalsystemet Cosmic. Just nu är det en stor bredd på avdelningen – höftoperationer, frakturer från ortopedakuten och ryggåkommor. Ett par patienter är multisjuka med läkemedelslistor så långa att de kan skrollas ner till golvet.
Karin Andersson, sjuksköterskestudent från daglaget, rapporterar om patienten H. som har feber, känner sig hängig, frusen och deppig. Hans ena fot har amputerats. Kommer jag att kunna gå igen, undrar han. Läkarkandidaten Max Hedmark rekommenderar noggrann uppföljning och profylaktisk behandling av operationssåret. Vid bordets bortre ända sitter sjuksköterskehandledarna Kerstin Kinnander och Jona Borén. De lyssnar och flikar in någon enstaka kommentar.
– Vi försöker hålla oss i bakgrunden, säger Kerstin Kinnander.
– Ett av huvudmålen är att studenterna ska upptäcka att »det här kan vi faktiskt lösa«. Sånt blir en "boost" för självförtroendet, säger Jona Borén,
som själv gjorde sin Kua-placering här på avdelningen för åtta år sedan. Och det var ingen engångsföreteelse, poängterar Kerstin Kinnander som sett många studenter komma tillbaka som färdiga sjuksköterskor eller läkare.
 
De två korta veckornas avbrott i den vanliga studielunken avrundas med ett seminarium där studenterna får gå igenom sina upplevelser och kliniska erfarenheter från kua-praktiken. Till sist görs en bedömning som underlag för examinationen.
– Det viktigaste är förmågan att fungera i team och förstå organisationen kring patienten. I den senaste utvärderingen ansåg 80 procent av studenterna att utbildningsmomentet fungerar mycket bra som träning i lagarbete, säger Johanna Dahlberg, studierektor för Hälsouniversitetets
Curriculum för interprofessionellt lärande, där även de så kallade hel-kurserna (Hälsa, etik och lärande) ingår.
 
Text: Åke Hjelm
Bild: Göran Billeson

2014-07-24Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08