Göm menyn

Har vi kunskaper nog för att skapa ett HIV-vaccin?

40 år har gått sedan HIV-epidemin bröt ut. Sjukdomen har kostat 30 miljoner människor livet och många lider fortfarande i det tysta. Det har gjorts och görs jättesatsningar på att få fram ett skyddande vaccin -men än så länge har försöken att stoppa infektionen misslyckats.  Har vi idag tillräckliga kunskaper för att skapa ett HIV-vaccin?

Den frågan ställer Marie Larsson, professor i molekylär virologi, under höstens första föreläsning i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant.

Även Toste Länne och Martin Hallbeck föreläser under hösten. Toste Länne under rubriken "En dödlig bomb som kan explodera
- Nya möjligheter att upptäcka och behandla bukaortaaneurysm", Martin Hallbeck kommer att berätta om demenssjukdomar och Alzheimers.

 

Höstens program:

HIV och jakten på ett effektivt vaccin
Marie Larsson, professor i molekylär virologi

40 år har gått sedan HIV-epidemin bröt ut. Sjukdomen har kostat 30 miljoner människor livet och många lider fortfarande i det tysta. I Sverige finns det mycket bra behandling, men så är det tyvärr inte i alla länder. Det har gjorts och görs jättesatsningar på att få fram ett skyddande vaccin -men än så länge har försöken att stoppa infektionen misslyckats.  Har vi idag tillräckliga kunskaper för att skapa ett HIV-vaccin?

Torsdagen 25 september
Klockan 16.30-17.30
Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

 

En dödlig bomb som kan explodera
- Nya möjligheter att upptäcka och behandla bukaortaaneurysm.

Toste Länne, professor och överläkare i kärlkirurgi

Att kroppspulsådern i buken vidgas, bukaortaaneurysm, är en vanlig dödsorsak bland äldre. Men tack vare att man börjat screena patienter upptäcks nu ett stort antal aneurysm, vilka annars skulle vara oupptäckta eller upptäckas först i samband med att aneurysmet spricker. I föreläsningen berättar professor Toste Länne om nya behandlingsmetoder samt orsakerna till varför vi får aneurysm och hur det kan påverka hjärt-kärlsystemet i övrigt.

Torsdagen 16 oktober
Klockan 16.30-17.30
Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

 

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?
Martin Hallbeck, docent i patologi

Demenssjukdomar som Alzheimers börjar smygande men drabbar gradvis allt mer av hjärnan. Docent Martin Hallbeck berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna.

Torsdagen 27 november
Klockan 16.30-17.30
Berzeliussalen, ingång 65, Campus US


2014-07-28Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08