Göm menyn

Pigga gamlingar - trött åldringsvård

Flera forskare från Hälsouniversitetet deltar i Almedalsveckan 29 juni-6 juli. En av dem är Jan Marcusson som deltar i ett seminarium kring äldrevård.

Upp till 85 års ålder klarar sig två av tre själva i eget boende och skattar sitt liv som bra. En av tre har ett större vårdbehov.  Dagens äldrevård är dock kvar i en förlegad organisation. Ett bra äldreliv kräver nytänkande, innovation och hållbar samhällsbyggnad.

Andelen äldre ökar. Andelen ensamstående äldre ökar, vilket betyder att behovet av sociala kontakter, fysisk aktivitet, meningsfullhet och trygghet också ökar.  De allra flesta, eller 2/3, klarar sig bra trots en del krämpor medan 1/3 har ett betydligt större vårdbehov.

Dagens äldrevård är kvar i ett förlegat organisatoriskt perspektiv, vården måste börja differentieras och anpassas till olika omsorgs- och vårdbehov. Samhället behöver i större utsträckning utveckla boende och sociala former som gör det lättare att klara sig själv när funktionerna avtar. Nya tekniska lösningar kan behövas, men också en klok samhällsbyggnad där även de äldres behov tillgodoses.

Genom att skapa ett hållbart samhälle och ett gott liv för de äldre skapar vi ett hållbart samhälle för alla.

Med utgångspunkt från det goda äldrelivet bjuds du här på ett samtal kring åldrandet och hur det kan bli möjligt för alla mormödrar, farfäder och alla andra 80+ att få en trygg, trevlig och meningsfull ålderdom.

 Jan, Margareta, Anders och Sharon                 


 

Medverkande

Jan Marcusson, professor i geriatrik, Linköpings universitet

Margareta Strömstedt, författare och journalist, 80+

Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier (foto Regeringskansliet)

Sharon Jåma Hofvander, moderator

1 juli 2014, East Sweden Garden, Clarion Hotel Wisby, 12.00 - 12.40

 

Andra professorer från HU i Almedalen:

1 juli 2014 14.00 - 15.45

Åtta fall av stroke per dag kan undvikas och vi vet hur. Varför görs det inte?

Arrangör: Bayer healthcare

Mindre än hälften av de patienter som lider av förmaksflimmer får rätt behandling. Hur kan sjukvården undvika onädigt lidande.'Medverkar gör bland många andra Lars Åke Levin, professor i hälsoekonomi, LiU.

 

2 juli 2014  13.15 - 14.30

Sällsynt patient + diagnos = behandling? Sällsynta patienter vill också ha jämlik vård.

Arrangör: LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Tillgången till läkemedel för sällsynta sjukdomar är ojämn mellan landsting och regioner och frågan om pris och subventionering har varit svår att hantera på en regional såväl som nationell nivå.

Deltar gör professorn i hälsoekonomi Lars Åke Levin, Institutionen för medicin och hälsa.

 

3 juli 2014  11.00 - 11.25

Vad gör vi åt VABruari? Influensans pris för samhället och arbetsgivare

Arrangör: AstraZeneca

VAB-andet under influensatider medför enorma kostnader för samhället och arbetsgivare. Vad gör vi i Sverige för att bryta den sjuka VABruari-trenden?

Medverkar för Tomas Faresjö, professor, Institutionen för medicin och hälsa.

 

3 juli 2014  12.00 - 13.00

Etik eller ekonomi - hur ska läkemedel värderas?

Arrangör: LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Seminariet ger en bakgrund till hur man idag utvärderar värdet av läkemedel och knyter samtidigt an till en pågående översyn av hur de hälsoekonomiska beräkningarna görs.

Med bland andra Per Carlsson, professor och avdelningschef, Institutionen för medicin och hälsa.

 

LiUs deltagande i Almedalen


2014-06-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08