Göm menyn

Experter har granskat Hälsouniversitetets forskning

Hälsouniversitetet satsar på rätt forskningsområden och inom vissa av dem finns världsledande forskare. Samtidigt finns utrymme för att satsa mer på unga förmågor. Det säger en stor granskning av forskningen vid medicinska fakulteten och universitetssjukhuset.

Projektet kallas Research Evaluation 2014, RE 14, och målet har varit är att granska Hälsouniversitetets sex strategiområden, men även den forskning som faller utanför dessa områden. Universitetet, inklusive Hälsouniversitetet, samt Universitetssjukhuset lägger gemensamt 140 miljoner kronor under fem år på strategiområdena.
- Då är det självklart att vi vill veta om vi har satsat rätt och om vi ska fortsätta, säger Fredrik Elinder som sitter i styrgruppen för RE14.

Enligt rapporten satsar man rätt. Experterna har inte kunnat identifiera några andra områden som borde ersätta de områden Hälsouniversitetet har i dag. Dessutom ger bedömarna några av Hälsouniversitetets forskare mycket gott betyg. Tre av forskare fick betyget ”enastående” som är det högsta på den sexgradiga skala som använts. De anses som internationellt ledande inom sina områden. Ett 30-tal forskare bedöms som internationellt erkända och nationellt ledande inom sina områden.

Satsa på unga forskare

Men det finns även utrymme till förbättringar anser experterna. Unga forskare nämns i rapporten som en grupp Hälsouniversitetet borde satsa mer på. De unga forskarna får höga betyg av expertgruppen, men universitetet måste bli tydligare vad gäller karriärvägar och rekrytering av dessa. Åtgärder som utvärderarna föreslår är exempelvis karriärprogram och mentorskap. Johan D Söderholm, dekanus, tycker att det här är ett viktigt område.
- Våra framstående forskare har disputerat tidigt, de flesta har varit yngre än 35 år. Därför måste vi ta tillvara på den här gruppen så att de kan utvecklas till sin fulla potential, säger han.

ALF-medel

Staten betalar varje år ut 2,2 miljarder kronor i ersättning till de landsting där det finns läkarutbildning, så kallade ALF-avtal.
- Att ett nytt statligt ALF-avtal håller på att tas fram är ytterligare en anledning till varför fakulteten valt att utvärdera sin forskning. Det kommer att bli en ökad nationell konkurrens om ALF-medel och de kommer fördelas mer efter prestation, säger Johan D Söderholm.
Genom utvärderingen har man nu kunnat identifiera de områden som är konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Man kan också konstatera att experterna anser att anslag i större utsträckning ska delas ut just till de forskargrupper som står sig i internationell konkurrens.

Forensiska vetenskaper –nytt forskningscenter?

Utöver Hälsouniversitetets nuvarande strategiområden ger experterna förslag på ett nytt forskningsområde.
- Man ser att vi har möjligheten att skapa ett center inom forensiska vetenskaper, säger Johan D Söderholm.
I nära samarbete med Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, båda förlagda i Linköping, skulle det nya centret ha kapacitet för att bli betydelsefullt både nationellt och internationellt menar experterna.

Resultaten av granskningen kommer nu att användas av fakulteten för fortsatta diskussioner, bland annat vad gäller synen på strategiområdena, hur man ska värdera områden med potential för framtiden och rekrytering av unga forskare.
- Det här är ett fantastiskt underlag att jobba vidare utifrån, säger Fredrik Elinder.

 

HU:s strategiområden:

  1. Centrum för integrerad regenerativ medicin, IGEN
  2. Center for Medical Image Science and Visualization, CMIV
  3. Systemneurobiologi
  4. Forskningscentrum för diarrésjukdomar, DDRC
  5. Liu-Cancer
  6. Implementering och lärande

Text: Therese Ekstrand

 


2014-06-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08