Göm menyn

Läkarstudenter kritiska mot avtalsprocess

Avtalet om en decentraliserad läkarutbildning kom som en överraskning. Studenterna har inte fått vara delaktiga i processen, anser Medicinska Föreningen och studentkåren Consensus.

HU entrén exteriörUnder tisdagen blev det känt att läkarutbildningen vid Linköpings universitet kommer att decentraliseras och att universitetet tecknat samarbetsavtal med landstingen i Kalmar och Jönköping samt med Linnéuniversitetet.

Från 2018 är det tänkt att läkarstudenterna under de avslutande fem terminerna fördelas på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

– Att ett avtal om en utregionalisering till Kalmar och Jönköping redan var i hamn kom som en klar blixt från himlen, säger Märta Kron, ordförande i Medicinska föreningen som organiserar läkarstudenterna vid LiU.

– Det är rätt uppseendeväckande. Högskolelagen säger att studenterna har rätt att vara representerade när ett beslut fattas eller beredning sker som kommer att få stora konsekvenser för utbildningen eller studenternas situation. Vi tycker att vi annars har en bra kommunikation med Hälsouniversitet, vilket gjorde att detta kom än mer som en överraskning.

Men det är inte decentraliseringen i sig läkarstudenterna nu reagerar mot.
– Nej, det är snarare beredningsprocessen och bristen på studentinflytande. Och vi är oroade över att beslutet ska implementeras så snabbt. Det innebär stora förändringar. Vi ifrågasätter hur man ska kunna hinna kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för läkarstudenterna, avtalet ska börja gälla redan från vårterminen 2015, säger Märta Kron.

På tisdagskvällen kallade Medicinska föreningen och Consensus fakultetsledningen till ett akutmöte för att framföra sina åsikter.
– Vi var skarpa i vår kritik, men vi tycker att vi blev väl bemötta. Vi förutsätter att läkarstudenterna nu ska få en chans att ge sina synpunkter på avtalet. Innan dess anser vi inte att avtalet är färdigt, säger Märta Kron.

– Just nu tänker vi oss att avtalet kan mejlas ut till läkarstudenterna och vi kallar till ett möte i höst och där vi samlar upp de åsikter som kommer fram.

Starka reaktioner från studenterna – hur kommer det sig att de inte fått mer information om att avtal var på gång?
– Det är faktiskt ett rent förbiseende, säger Johan D Söderholm, Hälsouniversitetets dekan.

– Vi borde haft en specifik dialog med läkarstudenterna. Själva arbetet med att förstärka den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU:n, har pågått länge i olika organ där studenterna funnits representerade. Likaså har idéerna om en regionalisering diskuterats i ledningsråd, samverkansberedning och fakultetsstyrelse där vi haft studentmedverkan. Men vi hade kunnat sköta dialogen med studenterna bättre.

– Å andra sidan är det bra att studenterna känner att de kan säga ifrån när det tycker något är fel. Vid vårt möte blev det uppenbart att de hade mycket konstruktivt att komma med, fortsätter han.

– Avtalet är tecknat, men hur det ska genomföras är inte reglerat. Vi kan också komma att göra tillägg till avtalet om studenternas genomgång påvisar oklarheter och brister. Självklart kommer det nu att diskuteras i alla möjliga organ där studenterna finns representerade. Men vi kommer också att ha särskilda möten med just läkarstudenternas representanter där de får möjlighet att föra fram sina åsikter.

 

Läs det gemensamma uttalandet från Medicinska föreningen och Consensus

 


Gunilla Pravitz 2014-05-21


2014-05-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08