Göm menyn

Uppskattad lärare fick pris av läkarstudenter

En förebild för både läkare och ledare. Så beskrivs Oliver Gimm, professor i kirurgi och lärare på läkarprogrammet, av studenterna. Nu har han tagit emot Kandidat kork-priset.  

Kandidat Kork är ett vandringspris som varje termin delas ut av läkarprogrammets avgående kurs för att hedra den mest värdefulla läraren eller handledaren, eller den som lyckats få även de mest "korkade" kandidaterna att förstå. Under årets avgångsceremoni delades priset ut till Oliver Gimm.

- Som lärare får man bara begränsad återkoppling av hur studenter upplever våra insatser. Jag är även terminsansvarig och som examinator har jag en mycket speciell roll. Att studenterna uppskattar mitt arbete som terminsansvarig känns riktigt bra, säger Oliver Gimm.

Som motivering till att Oliver Gimm får priset nämns bland annat hans engagemang som handledare och att han stimulerar studenter att tänka vidare. Detsamma säger Oliver Gimm själv om sina studenter.

- Studenterna är vår framtid. Jag tycker att det är en förmån att få jobba med dem. De har färska tankar och idéer där jag undrar mig ofta varför jag själv inte har kommit på deras frågor, säger han. 

 

Prismotivering:

"Oliver är en mycket pedagogisk och engagerad handledare såväl i klinisk verklighet som under simuleringsövningar. Som student stimuleras man till att tänka vidare och öva på att hantera olika situationer som kan komma upp. Oliver är också den terminsansvarig som varit mest lyhörd för studenters åsikter och upplevelser på VFU-placering. Han ledde termin 8 med bravur. Han har alltid ett vänligt leende på läpparna. Han är en sann förebild både som läkare och ledare."

 

Läs om Oliver Gimms forskning


2014-06-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08