Göm menyn

Växande läkarutbildning decentraliseras

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet växer och decentraliseras. Från 2018 fördelas studenterna i de avslutande fem terminerna på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

Klinisk utbildningSäkrad kvalitet i den kliniska utbildningen och ökad samverkan kring biomedicinsk och klinisk forskning inom regionen. Det är huvudpunkterna i tre samarbetsavtal som Linköpings universitet idag tecknat med Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

– Ett långvarigt och mycket väl fungerande samarbete mellan oss och landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen kommer genom dessa nya avtal att utvecklas ytterligare och stärka läkarutbildningen vid Linköpings universitet, säger universitetets rektor Helen Dannetun.

Redan vid terminsstarten våren 2015 predestineras de nya studenterna till någon av de fyra huvudstudieorterna, där de från och med termin sju får genomföra sin kliniska utbildning. Förändringen ska ge en struktur som garanterar en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet för samtliga studerande vid läkarprogrammet i Linköping, som i år utökats med 40 nybörjarplatser.

Avtalen öppnar också för en stärkt samverkan kring konkurrenskraftig och relevant klinisk forskning. Ett separat samverkansavtal tecknas mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

–Vid Linnéuniversitetets campus i Kalmar bedrivs utbildning, forskarutbildning och forskning av hög kvalitet inom områden som ligger nära Hälsouniversitetets, säger dekanus Johan D. Söderholm vid Linköpings universitet.

De långsiktiga avtalen träder i kraft 1 juli 2014 och kan tidigast sägas upp efter tio år.

Foto: Göran Billeson

 

Åke Hjelm 2014-05-20
ake.hjelm@liu.se


2014-05-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08