Göm menyn

Tuffare mot cancertumören, snällare mot patienten

Med magnetkameran som verktyg ska projektet Skonsam strålbehandling förverkliga visionen om en individanpassad cancerbehandling som ger bättre bot och mindre biverkningar. LiU-professorn Peter Lundberg deltar i projektet.

Behandlingsmetoderna av cancersjukdomar blir allt effektivare och allt fler av oss kommer att leva med en botad cancer, viktigt är då att behandlingen i sig inte orsakar invalidiserande skador. Det är vanligt att delar av en tumör kräver en extra hög stråldos. Med hjälp av en bra och funktionell bildteknik kan man leverera extra stråldos just där den behövs och undvika att stråla intilliggande organ.

Stort hopp ställs nu till utvecklingen av strålbehandling med hjälp av magnetresonanstomografi, MR, men för att konceptet ska kunna användas inom vården fullt ut krävs nya metoder, ny teknik och ny programvara.

Startskottet för projektet Skonsam strålbehandling går 9-10 juni när forskare från Sveriges universitetssjukhus och företrädare för ledande strålterapiföretag samlas i Sundsvall. De ska dra upp gemensamma riktlinjer för hur framtidens strålbehandling ska utvecklas för att vara tuff mot tumören, men skonsam för patienten.

Huvudprojektledare är Mikael Karlsson, professor och sjukhusfysiker på Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Peter LundbergProjektledare för kvalitetskontroll av strålterapi i magnetkameror är professorn och MR-fysikern Peter Lundberg, Linköpings universitet och universitetssjukhuset i Linköping.

- Genom att integrera moderna avbildningstekniker med strålbehandling kan vi lokalisera tumörer och stråla med allt högre precision. Kvalitetskontrollen av användningen av MR i strålbehandlingen är därför av särskilt stor betydelse, säger han.

Sverige ligger bra till inom området. De flesta svenska universitetssjukhus har i dag MR-skanners på strålterapiavdelningarna och fler inköp planeras.

- I Linköping ligger vi mycket långt fram med avancerade MR-tillämpningar, inte minst genom det unika och tvärprofessionella samarbetet mellan akademi och klinik inom CMIV, Center for Medical, Imaging and Visualization, säger Peter Lundberg.

Skonsam strålbehandling är ett treårigt nationellt projekt med Vinnova-stöd för tillämpad forskning inom bildstyrd strålbehandling mot cancer. Arbetet ska ge internationellt konkurrenskraftiga innovationer. Bakom satsningen står Sveriges universitetssjukhus tillsammans med akademin och ledande strålterapiföretag.

 

Monica Westman Svenselius 2014-06-09
monica.westman@liu.se


2014-06-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08