Göm menyn

Hälsouniversitetet får hedersomnämnande i Nepal

Kathmandu Medical College har tilldelat Hälsouniversitetet ett hedersomnämnande för att man bidragit såväl akademiskt som till att studenter och anställda utvecklats.

Samarbetet mellan Hälsouniversitetet och Kathmandu Medical College påbörjades 2006 genom ett utbytesprogram för både lärare och studenter på läkarprogrammet. Drivande i arbetet var docent Katarina Swahnberg, avdelningen för genus och medicin. Tanken var att utbytet skulle stärka samarbetet mellan två medicinska fakulteter vad gäller utbildning, forskning och doktorandstudier.hälsouniversitetet

- Utbytet mellan oss har fungerat på alla plan. Våra läkarstudenter under sju år fått besöka Nepal. Nu har ett utbyte mellan sjuksköterskeutbildningarna tagit vid istället, säger Louise Härdelin, biträdande programansvarig för sjuksköterskeprogrammet som var i Nepal för att ta emot hedersomnämnande och plakett.

Genom åren har också forskare från Linköpings universitet besökt Kathmandu för längre eller kortare vistelser. Bland annat har man studerat matvanor och fysisk aktivitet bland skolbarn samt attityder bland vårdpersonal till abort.

- Att nu få ta emot ett hedersomnämnande känns roligt. Jag hoppas att det här kommer att innebära ett ännu närmre samarbete, säger Louise Härdelin.

 

Text: Therese Ekstrand

Bild: Louise Härdelin tar emot plaketten av Narendra Bahadur Rana, professor och dekanus medicinska fakulteten, Kathmandu University


2014-06-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08