Göm menyn

Genuslektor ska bidra till nya perspektiv i utbildningen

Hälsouniversitetet har fått en ny genuslektor. Gerd Röndahl ska föra in genusperspektivet på utbildningarna och bidra till ökad mångfald.

Linköpings universitet var först i Sverige när man 2005 instiftade tjänsten genuslektor, en vid varje fakultet. I Gerd Röndahl har Hälsouniversitetet nu fått en ny genuslektor efter mer än ett års vakans på tjänsten –och hon vill ta frågorna lite längre.gerd
- Tanken är att jag bland annat ska se över utbildningsplanerna och få in genusperspektivet på ett bra sätt, samtidigt ska jag fungera som en resurs i de här frågorna för studenter och personal. Men, enligt mitt sätt att se det handlar ojämlikhet inte bara om genus, även faktorer som exempelvis klass och etnicitet spelar roll, säger Gerd Röndahl.

Anledningen till att man vid Linköpings universitet har genuslektorer är att man vill minska ojämställdhet och öka mångfald samt integrera genusperspektivet i utbildningarna. En fråga som Gerd Röndahl kommer att arbeta med vid HU är frågan som många universitet brottas med; hur det kommer sig att de flesta i högre befattningar är män, när det är flest kvinnor som går utbildningarna.
- De strukturer som finns i samhället finns också på universitetet. Men, det är en fråga som är viktig att arbeta med, säger Gerd Röndahl.

Gerd Röndahl är docent i genusvetenskap och lektor i vårdvetenskap. Tidigare har hon arbetat med liknande frågor på sjuksköterskeprogrammet.
- Där har jag bland annat arbetat med att förändra de patientsituationer som sjuksköterskestudenterna övar på inför riktiga patienter. Riktiga patienter har olika bakgrunder, så varför ska inte patienterna i övningssituationen ha det? säger hon.
Arbetet med att införa mångfald i övningssituationer kommer Gerd Röndahl ta med sig till sin nya tjänst.
-Vi är så inrutade i de normer vi lärt oss. Den här tjänsten är viktig eftersom det behövs någon som problematiserar. Vi måste förvänta oss det oväntade.

Gerd Röndahl påbörjade sin nya tjänst i april, men inte förrän i juli kommer hon att jobba alla de 25 procent som tjänsten är på.

 

Text: Therese Ekstrand


2014-05-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08