Göm menyn

Rapport från en byggrop

Det började med ett första symboliskt spadtag i oktober förra året. Nu har grävskoporna gjort resten. Om ett år ska en helt ny studentbyggnad stå färdig i den nu två våningar djupa gropen på HU.

Här ska hus 511 ligga. Foto: Iréne RydbergOm ganska exakt ett år ska hus 511 stå klart. Med ett glastak ska det sedan byggas ihop med hus 001 som ska renoveras. I den nya byggnaden kommer det att finnas kontor, ytor för studenterna såsom hörsal, casesal, grupprum, studentkök och studerandeservice. Byggnaden ska bidra till ett mer samlat och livligare campusområde kring kårhuset Örat.
Men det är lite svårt att se det framför sig just nu. Det livliga nu är byggtrafik och byggarbetare som rör sig i den drygt två våningar djupa grop där man lägger grunden för det nya huset.

- Det har sprängts i flera månader här under vintern, berättar Iréne Rydberg, fakultetskoordinator på HU. Det nya huset ligger på en bergknalle och det ska ner två våningar.
Det ser djupt ut, särskilt när man ser fasaden och grunden på det gamla huset, hus 001, som kommit i dagern vid sprängningarna.
- Man måste vara oerhört försiktig när man spränger så nära ett befintligt hus, förklarar Iréne Rydberg. Dessutom har vi varit tvungna att säkra upp mätinstrument och annan känslig forskningsutrustning i byggnaderna runt omkring för att dämpa vibrationerna från sprängningarna. Det görs av ett särskilt företag som specialiserat sig på detta.

Iréne RydbergDet företaget har haft fullt upp. Det byggs och sprängs överallt på US och byggtrafiken är tät på hela området. LiU påverkas i stor utsträckning eftersom man bedriver forskning och undervisning nästan överallt på sjukhuset. 
- Det uppstår hela tiden bekymmer och akuta problem som kräver snabba beslut, säger Iréne Rydberg (bilden till vänster). Som när elkabeln till Hälsans Hus grävdes av och allt blev svart, undervisningssalar måste ibland blockeras och vi måste snabbt hitta nya salar. Någon gång har vi fått stoppa bygget. Man kan inte ha folk som bilar betong samtidigt som någon ska disputera i rummet bredvid.

Det stora bygget på US kräver över huvud taget ett stort mått av samspel mellan de olika verksamheterna som befinner sig på den ganska lilla yta som sjukhusområdet utgör. Utöver sjukhusets vårdverksamhet och universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet arbetar runt 700 personer med bygget på sjukhusområdet, yrkesarbetare, tjänstemän och konsulter. Det kräver kompromisser om alla ska få plats. Många får också evakueras under längre eller kortare tid, ibland flera gånger, ett enormt logiskt pussel.

Norra entrén med hus 448. Foto: Iréne RydbergEn varslad byggstrejk kunde ha försenat bygget, hus 511 var uttaget men strejken blåste av. Nu rullar bygget på enligt tidplan även om byggstarten fördröjdes några månader på grund av att upphandlingen överklagades.
- Men det händer saker hela tiden som påverkar bygget, nya professorer anställs, organisationen förändras. Nu har vi till exempel en ny IT-organisation och det nya Didacticum, säger Iréne Rydberg.

Också i hus 448, (bilden till höger) en av de fyra nya huskroppar som byggs i anslutning till sjukhusets huvudblock, kommer LiU att få en stor del. En trappa ner byggs hörsal för 130 personer, en casesal för cirka 80 personer, lärosalar, fem basgrupprum och ett studentkök. Det är den här byggnaden som kommer bli sjukhusets norra entré.
Byggropen med US äldsta hus i bakgrunden. Foto: Iréne Rydberg- Våra lokaler blir klara hösten 2015, säger Iréne Rydberg. Men entrén blir inte klar förrän i januari 2016, först då kan lokalerna tas i bruk.

Konstnären Spencer Finch från New York har fått uppdraget att konstnärligt smycka hus 511. Det blir dubbelglas i fasaden med belysning där man bland annat plockar upp den rostfärgade färgen i sjukhusets äldsta byggnad, från mitten av 1800-talet, som ligger alldeles i närheten av hus 511 (bilden till höger).

Besiktning av det nya huset sker i april 2015. Har ni börjat invigningsplanera?
- Nej inte ännu, säger Iréne Rydberg. Men det här huset måste såklart få en pampig invigning.

 

Läs också:
Äntligen US!

 

Foto: Iréne Rydberg


Elisabet Wahrby 2014-05-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08