Göm menyn

Mest ros till medicinsk biologi

Masterexamen inom medicinsk biologi vid LiU håller toppklass med högsta betyg på fem av sex granskade mål. UKÄ:s slutomdöme för kandidatexamen sänktes, trots mer än godkänt på fyra av fem punkter.

Universitetskanslerämbetets utvärdering av landets biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan resterande bedöms vara bristande.

– Bristerna handlar framför allt om biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar, konstaterar UKÄ, som framhåller att det är särskilt viktigt eftersom man inom biomedicin genomför försök på såväl djur som människa.

Och det var just på den punkten som granskarna riktade kritik mot kandidatexamen i medicinsk biologi vid LiU. Trots att granskarna i övrigt gav utbildningen godkänt och mer därtill, blev slutomdömet bristande kvalitet.

– Utvärderingen handlar om att bedöma om studenterna nått de nationella examensmålen. Fem mål har utvärderats. Av dessa fem har tre stycken bedömts ha mycket hög kvalitet, ett ha hög kvalitet och ett mål är bedömt som bristande. Utvärderingsmetoden innebär att samtliga utvärderade mål måste hålla minst hög kvalitet, för att det samlade omdömet ska bli hög kvalitet. Fakultetsledningen kommer tillsammans med programledningen att analysera och rätta till bristerna i utbildningen som rör det aktuella examensmålet, kommenterar Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

Toppklass blev å andra sidan omdömet för masterexamen inom medicinsk biologi. Utbildningen är en av de nio utbildningar som UKÄ gett slutomdömet mycket hög kvalitet.

– Vi är självklart mycket glada och stolta för detta resultat. På fem av sex utvärderade examensmål får utbildningen omdömet mycket hög kvalitet. Resultatet är inte oväntat. Medicinsk biologi vid Hälsouniversitetet har många motiverade studenter och engagerade lärare Vi är medvetna om att ett gediget arbete lagts ner inom programmet för att det skall utvecklas och uppnå en mycket hög kvalitet. Omdömet är en eloge till alla våra lärare och studenter. Fakultetsledningen tackar för ett mycket gott samarbete, säger Karin Kjellgren.


Gunilla Pravitz 2014-05-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08