Göm menyn

Helhetsgrepp på framtidens vård

För att klara framtidens behov av vård och omsorg krävs en bättre samverkan mellan aktörerna. Ett första steg togs vid Framtidsdagen om Plats för välfärd 2020 där fyra aktörer samlats för att påbörja arbetet med att möta framtidens välfärdsutmaningar.

Karin Axelsson, professor i informatik och rapportförfattare.Den svenska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar när antalet yngre och äldre blir allt fler och de yrkesverksamma allt färre. Inte minst gäller det inom vård och omsorg. Utmaningarna ställer krav på bättre samverkan, nya sätt att organisera vården och nya sätt att möta vårdtagaren. Nya behov och yrkesgrupper kräver i sin tur anpassning av utbildningar och forskning.
I rapporten Plats för välfärd 2020 beskrivs ett koncept för hur framtidens välfärd skulle kunna se ut. Rapporten var också underlag för diskussionerna under Framtidsdagen om Plats för välfärd 2020 där Landstinget, universitetet, Linköpings och Norrköpings kommuner samlats för att ta ett första steg mot en bättre samverkan. Karin Axelsson, professor i informatik, är en av författarna till rapporten.

- Samverkan är det stora och viktiga. Ingen av aktörerna klarar utmaningarna på egen hand. Vi har försökt ta ett helhetsgrepp på problemet på ett sätt som jag tror är unikt även om vi hämtat viss inspiration från bland annat Holland.
Rapporten har skrivits på initiativ av Johan Dabrosin Söderholm, dekanus Hälsouniversitetet, Nina Nelsson, chefläkare och Henrich Wilander, närsjukvårdsdirektör. Ingen av författarna jobbar nära primärvården och det var just det som var tanken.
- Vi har fått tänka fritt, som en tankesmedja, för att komma fram till ett helt nytt sätt att angripa välfärdens utmaningar, säger Karin Axelsson.

Utgångspunkten har varit att individen behöver ett mer individualiserat stöd i Plats för välfärd. Får man inte rätt stöd för rätt behov i rätt tid uppsöker man istället sjukvårdens olika ”väntrum”, ofta i onödan.
Plats för välfärd består av fyra enheter: vård, omsorg, hälsa/prevention och socialenhet som knyts samman i ett övergripande lotssystem. Individen ska bara ha ”en dörr in”. Väl inne leds individen rätt av lotsar. Individen ska också vara mer delaktig i sin egen vård där mobila IT- och kommunikationssystem ska stödja egenvård och patientutbildning. Vård i hemmiljö och mobila lösningar blir viktigt i Plats för välfärd.

Författarna ser vidare en rad nya funktioner i framtidens vård, till exempel coacher, mentorer, ”nurse/physiotherapy practitioners” och multiprofessionella team. Författarna tror att andra än vårdpersonal kan utföra tjänster på uppdrag av vården och de ser också nya yrken och utbildningar som kombinerar flera områden. Det kan handla om till exempel vård, teknik, beteendevetenskap och äldrekunskap.
Plats för välfärd ska också vara en akademisk evidensbaserad process som ständigt uppdateras och utvecklas inom ramen för fakultetsöverskridande forskningsprojekt.

Framtidsdagen Plats för välfärd 2020Startskottet för det fortsatta samarbetet gick på Framtidsdagen om Plats för välfärd, en workshop där representanter för Landstinget, universitetet, Linköpings och Norrköpings kommuner deltog.
- Den här dagen är ett viktigt tillfälle för att diskutera välfärdens utmaningar och skapa en arena för samverkan, säger Karin Axelsson. Det är sällan man gör något såhär stort och jag hoppas det inte stannar vid den här dagen.

Nej, det stannar inte här. Under dagen tog de fyra aktörerna beslut om att tillsätta en samverkansgrupp på hög tjänstemannanivå som får ett konkret uppdrag att arbeta vidare med förslagen i rapporten.
- Man kan också säga att rapporten och framtidsdagen är en kanal för att konkretisera förslagen i Fuf-utredningen, säger Karin Axelsson.
I Fuf-utredningen, Linköpings universitets framtida utbildnings- och forskningsutbud, föreslår utredarna en satsning på fyra profilområden som tar sig an nya utmaningar i samhället. Ett av dessa områden är välfärdens utmaningar där man föreslår en satsning som innebär att universitet utvecklar, integrerar och drar nytta av redan befintliga utbildningar med koppling till framtida utmaningar inom välfärdssektorn.

- Tanken med Framtidsdagen var att få ihop alla fyra huvudmännen, börja dra åt samma håll och att höja kunskapen, säger Karin Axelsson. Samverkan finns redan idag. Men att alla fyra aktörer, även LiU, är med i den här typen av sammanhang, det är en form av statement.
 

Läs rapporten Plats för Välfärd 2020 (pdf)


Elisabet Wahrby 2014-05-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08