Göm menyn

Gott betyg för LiU:s barnmorskeutbildning

UKÄ:s granskare av landets barnmorskeutbildningar ger utbildningen vid LiU gott betyg och slutomdömet hög kvalitet.

– Vid Hälsouniversitetet är vi glada för detta omdöme. Lärarna arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Därför är det inte oväntat att utbildningen erhåller omdömet hög kvalitet, säger Karin Kjellgren, prodekan.
Enligt UKÄ har Hälsouniversitetet mycket hög måluppfyllelse inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.
– Man anser att vi har en bred och fördjupad kunskap inom detta område, det är glädjande, säger Karin Kjellgren.
Hon tycker också att det är särskilt glädjande att Hälsouniversitetet kommer att få bygga ut barnmorskeutbildningen med tio platser fram till 2017.

 

I Universitetskanslerämbetets utvärdering ingår utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor.
Majoriteten av utbildningarna, 15 stycken, får omdömet ”hög kvalitet”. Ingen utbildning fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.


2014-04-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08