Göm menyn

Invald i Kungliga Vetenskapsakademin

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien.

Kungliga vetenskapsakademien har idag cirka 440 svenska och 175 utländska ledamöter. I slutet av mars upptogs även Stefan Thor under en officiell ceremoni som ledamot.

- Det är mycket duktiga forskare som är invalda så jag kommer att ingå i ett starkt forskningsnätverk. Det förstås en stor ära att bli invald och det ska bli intressant att få delta i allt spännande arbete, säger Stefan Thor.

Kungliga Vetenskapsakademiens uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademiens arbete bygger till stor del på dess tio klasser, som var och en omfattar ett vetenskapligt område. Stefan Thor har valts in i klassen medicinska vetenskaper.

 

Läs mer om Stefan Thors forskning

 

Text: Therese Ekstrand


2014-04-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08