Göm menyn

VFU-priset till anestesi- och operationskliniken

Årets VFU-pris går till anestesi- och operationskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Kliniken belönas bland annat för sitt arbete med utbildningsoperationssalen.

Priset delas varje år ut till en verksamhet som har utvecklat den verksamhetsförlagdaVFUpris utbildningen, VFU. I torsdags tog Gudrun Möller och Staffan Pelling från Hälsouniversitetet och Karin Björnström Karlsson,  anestesi- och operationskliniken vid US, emot de 50 000 kronorna tillsammans med en Östgötavas och ett diplom.

–  Det är viktigt att uppmärksamma verksamhetens engagemang för studenters lärandemiljö och det är ett led i att ständigt förbättra kvaliteten i landstingets verksamhetsförlagda utbildning. Anestesi- och operationskliniken är ett innovativt exempel på hur studenter kan arbeta med komplicerande moment i en tillåtande miljö, säger Susanne Kvarnström, HR-strateg i landstinget, som delade ut priset.

Motiveringen lyder: 

”I en komplex miljö, där olika yrkeskategorier samverkar under ofta pressade förhållanden, har utbildningsoperationssalen skapat en möjlighet till att träna komplicerande moment i en tillåtande miljö.

Detta har gjorts med kompletta team där samtliga är under utbildning och handledarna status och dess professionella roll har stärkts.”

Priset tilldelas årligen en vårdenhet inom Landstinget i Östergötland (inklusive privata vårdgivare med vårdavtal), som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen inom följande områden:

  • Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom enheten
  • Interprofessionell utbildning
  • Problembaserat lärande
  • Pedagogisk fortbildning av handledare, VFU-läkare och huvudhandledare
  • Pedagogisk utveckling och forskning


Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28


2014-03-11Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08