Göm menyn

Hon ska ansvara för utbildning av LiU:s lärare

Det är inte bara studenterna vid LiU som ska utbildas. Universitetet satsar också mycket på vidareutbildning av sina lärare. I sommar tar Margareta Bachrach-Lindström, docent på Hälsouniversitetet, över ansvaret för Didacticum.

Didacticum är LiU:s nya enhet för pedagogisk och didaktisk utveckling.bachrach

- Dess syfte är att på ett kreativt och innovativt sätt erbjuda lärarna utbildning inom pedagogik och exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT), säger Margareta Bachrach-Lindström, docent och programansvarig för sjuksköterskeprogrammet, som i juli blir enhetens föreståndare.

Genom åren har hon själv gått kurser inom pedagogik för att utveckla sin undervisning.

- Jag uppskattade att kunna träffa lärare från hela universitetet, även de från andra discipliner. Att behålla det gränsöverskridande mötet känns viktigt när jag tar över för Didacticum, säger hon.

Hon vill också att Didacticum ska vara en plats där lärare får utrymme att testa nya metoder för undervisning och få respons tillbaka.

- Det ska vara en nytänkande mötesplats för lärarna så att vi kan utveckla framtidens lärmiljöer.

                                                          

Läs mer om Margareta Bachrach-Lindström

 

Text: Therese Ekstrand


2014-03-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08