Göm menyn

Hög kvalitet på sjuksköterskeutbildningen

Sjuksköterskeutbildningen och kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap vid Linköpings universitet håller en hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet i en utvärdering.

UK-ämbetet har utvärderat landets sjuksköterskeutbildningar och kandidatutbildningar inom omvårdnadsvetenskap.
Sjuksköterskeutbildningen har granskats utifrån sju examensmål. Samtliga sju mål får godkänt, det vill säga håller en hög kvalitet.

sjuksköterskestudenterVad gäller utbildningen i omvårdnad-vårdvetenskap har fyra examensmål satts upp. Även där håller alla fyra mål en hög kvalitet, enligt bedömargruppen.

- Vid Hälsouniversitetet är vi glada för detta omdöme på några av våra största utbildningar. Ledningarna för de respektive programmen har tillsammans med lärare och studenter systematiskt reviderat utbildningarna för att de ska leda till de kunskaper, färdigheter och förmågor som ställs på en sjuksköterska eller en medicine kandidat idag. Därför är det inte oväntat att utbildningarna fått omdömet hög kvalitet, kommenterar Karin Kjellgren, prodekan på Hälsouniversitetet.

UK-ämbetets utvärderingar ger betygen Bristande kvalitet, Hög kvalitet eller Mycket hög kvalitet. Totalt granskades 49 utbildningar. Sju av utbildningarna håller inte måttet. Majoriteten får omdömet Hög kvalitet medan omdömet Mycket hög kvalitet ges till två utbildningar.

UK-ämbetets utvärderingar


2014-02-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08