Göm menyn

Ny mätmetod upptäcker sjukdomsförändring vid MS

På CMIV bedrivs forskning på patologiska processer i hjärnan som kan visa förändringar vid sjukdom.  Med kvantitativ magnetresonans-tomografi kan fler förändringar mätas i hjärnan hos MS-patienter, visar Janne Wests doktorsavhandling.

Avancerad bildteknik med magnetresonanstomografi (MRT) används för att upptäcka förändringar i i hjärnan hos patienter med multipel skleros (MS). Dessa syns i form av form av vita fläckar, lesioner. Men sambandet mellan förändringarna och sjukdomsförlopp är svagt.

Janne West, nybliven doktor inom medicinsk vetenskap har studerat en annan metod,  kvantitativ MRT (qMRT). I studierna ingick 35 MS-patienter och 50 friska kontrollpersoner, och totalt utfördes 225 bildtagningar med kvantitativ magnetresonanstomografi.

Fler förändringar

Resultaten visar att metoden kan mäta fler förändringar än den konventionella metoden.
– Ett viktigt resultat var att qMRT kunde användas för att upptäcka och mäta förändringar i hjärnan hos MS patienter som inte var synliga vid konventionell MRT. Detta genom att mäta relaxationstiderna  (T1 och T2) och protontätheten (PD), säger Janne West.

Relaxationstiderna är magnetiska egenskaper som är unika för varje vävnadstyp och patologisk förändring.

Samarbete med sjukvården

Forskarlaget vid CMIV samarbetar med sjukvården i Östergötland och Peter Lundberg, Anne-Marie Landtblom, Örjan Smedby och Olof Dahlqvist Leinhard  har varit handledare i studien. Förhoppningen är att den nya metoden ska få betydelse för diagnos och behandling i framtiden. 

– Tekniken qMRT kan bli ett viktigt hjälpmedel för att detektera sjukdom och se olika faser av sjukdomsförloppet. Utmaningen blir att förstå och förklara sambanden mellan qMRT och underliggande biologiska egenskaper. Här behöver olika specialister inom medicin och bildteknik samarbeta, säger Janne West.

 

Text: Maria Carlqvist, Landstinget i Östergötland


2014-02-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08