Göm menyn

Läkarstudenter ordnar föreläsningar om psykiatri

Med tre föreläsningar om etik och ansvar kring psykisk sjukdom samt beroendeproblematik vill läkarstudenter väcka intresset för psykiatri.

– Patienter med psykiatriska diagnoser dyker upp i all typ av vård. Under veckan vill vi lyfta den här patientgruppen och vad som kan göras för dem. Föreläsningarna är i huvudsak riktade till läkarstudenter, men alla intresserade är välkomna, säger Hanna Karlsson från arrangerande Linköpings Kandidatförening.

Första föreläsningen, tisdagen den 11 februari 16.30 i Eken på HU, hålls av psykiatriker Pia Nordanskog och handlar om psykiatri och etik.

Onsdag 12 februari under lunchtid föreläser psykiatriker Åsa Kadowaki i Linden, HU, om det ansvar som alla inom vården har för patienter med psykisk sjukdom.

– Vi avslutar på torsdagen samma vecka med föreläsningar på Pub Örat och soppa för den som vill. Där berättar två beroendeforskare, Annika Thorsell och David Engblom, om den lust som blir starkare än livet självt, säger Hanna Karlsson.

Fotnot. Linköpings Kandidatföreningen är en del av Svenska Läkaresällskapet och som framförallt vänder sig till läkarstudenter för att främja intresse för etik, vetenskap och läkaryrket.

 


Gunilla Pravitz 2014-02-07


2014-02-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08