Göm menyn

Hög kvalitet på läkarprogrammet

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet är ett av tre i landet som får betyget hög kvalitet i en granskning som Universitetskanslerämbetet genomfört.

Johan D Söderholm– Vi är glada för detta betyg som visar att vi, som förväntat, håller en stabilt hög nivå i vår läkarutbildning. Lärarna inom programmet arbetar hårt och systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi går nu vidare med vår översyn av studieplanen för att ytterligare förbättra oss. Jag vill tacka alla lärare inom Hälsouniversitetet och alla medarbetare inom våra samarbetslandsting som i sin vardag handleder och utbildar våra studenter med hög kvalitet, kommenterar dekanus Johan D. Söderholm (bilden).

Tre läkarutbildningar i landet får omdömet bristande kvalitet. Gemensamt för dem är att de har brister i ett av examensmålen, det mål som handlar om förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg.

Sedan tre år utvärderas landets högskoleutbildningar enligt ett löpande schema av en oberoende bedömargrupp. Som underlag används studenternas uppsatser och examensarbeten, lärosätets självvärdering och studenternas erfarenheter av utbildningen.

Det samlade omdömet ligger sedan till grund för ett betyg på en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Ingen av landets läkarutbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet.


Åke Hjelm 2014-01-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08