Göm menyn

Fysioterapeut ny titel för sjukgymnast

Från årsskiftet har fysioterapeut blivit ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår. Därmed kommer sjukgymnastexamen byta namn till fysioterapeutexamen.

– Det kom ett riksdagsbeslut om det precis före julhelgerna. Vi har ännu inte fått besked från departementet om hur vi ska hantera det, beslutet gäller förstås alla lärosäten med nuvarande sjukgymnastexamen, säger Anette Philipsson, kanslichef på Hälsouniversitetet.

– Rent praktiskt behöver vi ha ett beslut om ändrad högskoleförordning, det vill säga ändrad examensordning och beslut om en ändrad utbildningsplan.

En namnändring från sjukgymnast till fysioterapeut har diskuterats under lång tid, så riksdagens beslut den 17 december var inte oväntat.

– Vi diskuterade namnbytet i sektionsstyrelsen för ett år sedan, efter förfrågan från Sjukgymnastfackförbundet, säger Niklas Norberg, ordförande i studentsektionen för sjukgymnasterna (bilden).

Niklas Norberg undersöker en studiekamrat– Det finns både för- och nackdelar med namnbytet. Sjukgymnast är en väletablerad titel i Sverige och alla känner till det. Men fysioterapi är å andra sidan ett internationellt begrepp och att det nu blir en skyddad titel här är bra. I sektionsstyrelsen var vi väl i stort sett nöjda med namnbytet och tror att på lång sikt kommer det vara bra.

Sjukgymnastförbundet bytte efter årsskiftet namn till Fysioterapeuterna. Ska ni också byta namn nu?

– Om sektionen ska byta namn till Fysioterapisektionen måste vi ta ställning till efter att- eller i samband med att utbildningen byter namn, säger Niklas Norberg.

Riksdagsbeslutet innebär att fysioterapeut blir en ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och titeln skyddas i patientsäkerhetslagen. Titeln sjukgymnast förblir fortsatt en skyddad titel, så länge som det finns verksamma sjukgymnaster som väljer att behålla den titeln.

Och sjukgymnastexamen alltså byter namn till fysioterapeutexamen, ännu oklart när det beslutet slår igenom ute på lärosätena.


Gunilla Pravitz 2014-01-10


2014-01-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08