Göm menyn

Ny grupp av sjuksköterskor ska göra vården säkrare

Tolv studenter från Linköpings universitet är de första i landet med att kunna kalla sig avancerade specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård. ”Nu får jag ett helt annat ansvar”, säger nyutexaminerade Anna-Carin Andregård.

I USA och Holland har det i tiotals år funnits personer i sjukvården som varken är läkare eller sjuksköterskor, utan något däremellan.

- I Sverige är det här en helt ny grupp av sjuksköterskor. De ska ta över vissa av läkarnas uppgifter samtidigt som de behåller sin roll som sjuksköterska, säger Pia Yngman-Uhlin (bilden), universitetslektor och kursansvarig som nu skickar ut första kullen avanceradspecialistsjukskoterskastudenter i arbetslivet.

Uppgifter som de nya avancerade specialistsjuksköterskorna kan få utföra är exempelvis att göra vissa bedömningar och att ta beslut om utskrivning, dropp och röntgen.

- Sjukvården blir mer och mer avancerad rent tekniskt vilket gör att läkarna får mer att göra. Detta frigör tid så att läkarna hinner med, säger Pia Yngman-Uhlin.

Förhoppningen är att de nya avancerade sjuksköterskorna kommer att bidra till en säkrare och snabbare vård med kortare väntetider.

 

Anna-Carin Andregård är en av dem som nu avslutar den tvååriga utbildningen. Hon har  kombinerat sitt arbete med studierna och redan under tiden hon gått utbildningen har hennes arbetsuppgifter förändrats.

- Jag har arbetat på en projekttjänst för att successivt kunna glida in i den nya rollen, säger hon.

Hon ser ett behov av den nya rollen på akutvårdsavdelningen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping där hon arbetar.

- På min arbetsplats har vi långa väntetider för patienterna och tid spills. Nu kommer jag på ett annat sätt att kunna ta ett helhetsansvar för patienten och för hela avdelningen. Det känns roligt, säger hon.

 

Läs mer om utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi.

 

Text: Therese Ekstrand


2014-01-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08