Göm menyn

De ska granska hur arbetsförmåga utreds

Två forskargrupper vid LiU får tillsammans tre miljoner kronor av Försäkringskassan för att granska hur aktivitets- och arbetsförmåga utreds. Det gäller i första hand sjukskrivna som är på väg att passera dag 181 i sjukskrivningen.

Det är Christian Ståhl och Kerstin Ekberg, vid RAR, samt Björn Gerdle, IMH, och Jan Sundqvist, ISV, som får uppdraget. Försäkringskassan har utvecklat en metod, AFU, aktivitetsförmågeutredning, vars medicinska del ska utreda de sjukskrivnas förmåga till arbete. Smärt- och Rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset är ett av de regionala centra som ska utreda detta.
De två forskargrupperna, som kommer att samarbeta, ska 2014-2015 göra en extern granskning av AFU.

Text: Anika Agebjörn


2013-12-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08