Göm menyn

LiU-forskare i stort demensprojekt

Forskare vid Linköpings universitet ska tillsammans med brittiska forskare arbeta i ett projekt som syftar till att underlätta vardagen för människor med demenssjukdomar. Totalt har projektet fått klartecken till 50 miljoner kronor, varav fem miljoner hamnar i Linköping.

I projektet medverkar, förutom Linköpings universitet, sex brittiska universitet och ett flertal organisationer för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet led från University of Manchester.

lars-christer hydén– Vi är mycket glada över att vara med i detta sammanhang, säger professor Lars-Christer Hydén (bilden), som är föreståndare för Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet.

Linköpingsforskarna är ansvariga för ett av delprogrammen.

– Det rör insatser som riktar sig till par, där den ena parten fått en demenssjukdom. Vi undersöker hur deras fortsatta liv tillsammans kan underlättas.

Linköpingsforskarna medverkar också i andra delar av projektet, som på olika sätt ska belysa hur demenssjuka använder sig av sin närmiljö.

Det rör såväl det egna hemmet som kontakter med grannar och hur det fungerar med vardagsaktiviteter som att handla i affärer.
Projektet är finansierat av två stora brittiska forskningsorgan: Economic and Social Research Council och National Institute for Health Research.

Centrum för demensforskning samlar forskare från flera forskningsmiljöer vid Linköpings universitet. Forskningens fokus ligger på hur de demenssjuka själva ser på sin sjukdom, sin vardag, sina relationer och hur de använder sina kvarvarande förmågor.

Centrum för demensforskning
 


Lennart Falklöf 2013-12-18


2013-12-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08