Göm menyn

Framstående insatser belönades

Dekanus Johan D Söderholm delade under årets sista fakultetskollegium ut medaljer till särskilt framstående studenter. Även Hälsouniversitetets nya docenter uppmärksammades.

Student Anna Asratian tar emot förtjänstmedaljen i silver för bland annat sitt stora engagemang för utbildningen inom medicinsk biologi men också för hennes arbete att väcka ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier.

- Jag är jättehedrad och tackar fakulteten som ger utrymme till att påverka, säger Anna Asratian efter att Johan D Söderholm fäst medaljen på hennes klänning.

Även Fredrik Barrenäsdocent, vars avhandling är nominerad till årets bästa, förärades en förtjänstmedalj i silver. Han kunde dock inte närvara vid prisceremonin.

Jan-Erik Karlsson (bilden), överläkare på länssjukhuset i Jönköping, är en av de 20 docenter som antagits vid Hälsouniversitetet under året.

-Det stora med att vara docent innebär för mig att jag kan bedriva forskning självständigt och att jag kan ha doktorander, säger han.

Han menar också docenturen innebär att bandet mellan Jönköping  och den akademiska världen stärks.

Även Hälsofonden, som anslår medel till medicinsk och vårdvetenskaplig forskning samt Alzheimerforskning, delade denna dag ut diplom till de som fått anslag.

 

Text: Therese Ekstrand


2013-12-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08