Göm menyn

Samarbete föder hjälpande uppfinningar

En automatisk bussramp för rullstolsburna och en förgreningsdosa där sladdarna tas ur med ett enkelt knapptryck. Det är två av idéerna som uppstått när studenter från arbetsterapeutprogrammet mött civilingenjörsstudenter. I år firar samarbetet tio år.

Under hösten har studenterna från de båda programmen fått i uppgift att tillsammans utveckla en produkt eller en tjänst som kan användas av människor som har problem att klara av vardagens aktiviteter. På onsdagen visade de upp de produkter som de tillsammas utvecklat.

- Målet är att studenterna gemensamt ska finna lösningar på ett problem som funktionshindrade kan ha för att fullt kunna delta i samhället. Det ger de båda yrkesgrupperna möjlighet att ge expertråd utifrån sitt område, säger Jane Holstein, universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet.

Samarbetet mellan arbetsterapeutprogrammet och civilingenjörsprogrammet i design och produktutveckling påbörjades 2003. Sedan dess har studenter varje år fått mötas för att utveckla produkter som ännu inte finns på marknaden.

- Det är precis så här vi vill ha det på Linköpings universitet, med samarbete över gränserna, säger Karin Kjellgren, professor och prodekanus, som inledde seminariet.

Josephine Ramde och Johanna Stöckl som läser termin fem på arbetsterapeutprogrammet har tillsammans med sin grupp tagit fram en idé för en bussramp för rullstolsburna.arbetsterapeut

- Den lösning som finns på bussarna i dag kräver att någon hjälper den rullstolsburne att fälla ut rampen, säger Josephine Ramde (bilden).

Den produkt som de varit med om att ta fram fungerar ungefär som rampen bak på en lastbil som fälls ut automatiskt.

- Det har varit spännande att kunna bidra med vår kunskap om ergonomi och om målgruppen och sedan höra ingenjörernas perspektiv kring teknik och utformande. Jag tycker vi tagit fram en idé som verkligen behövs, säger Johanna Stöckl.

                                                                    

Text: Therese Ekstrand


2013-12-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08