Göm menyn

Hög dödlighet i KOL trots intensivvård

Patienter med lungsjukdomen KOL är mycket sjuka när de kommer till intensivvård. Trots behandling med bland annat respiratorstöd är dödligheten mycket hög, visar en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

– Ett viktigt budskap är att behandlingen ändå inte är meningslös. Patienter som återhämtar sig efter intensivvård har inte sämre hälsorelaterad livskvalitet än de som inte behövt intensivvård, säger Johan Berkius, överläkare på Västerviks sjukhus och doktorand i kardiovaskulär medicin vid LiU.

Normal lungvävnadKOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, orsakas av små partiklar främst från cigarettrök som skapar en inflammation i lungvävnaden. Inflammationen läker inte ut utan fortsätter successivt att bryta ned vävnaden med allt svårare symtom som hosta, slembildning och andnöd. Det finns inga läkemedel som botar sjukdomen.

– Det är en lurig sjukdom som plötsligt och oväntat kan förvärras. Då söker patienten akut och kan behöva vård på intensiven. Om man inte lyckas lindra andningsproblemen krävs respiratorbehandling, säger Johan Berkius som själv är ansvarig för intensivvårdsavdelningen (IVA) i Västervik.

I sitt avhandlingsarbete har han bland annat granskat behandlingen av 93 KOL-patienter vid nio IVA i Småland och Östergötland. Ett syfte var att jämföra effekten av de två typerna av andningshjälp, intubering där läkaren för ner en plastslang i strupen och den non-invasiva metoden med ansiktsmask, som innebär att patienten inte behöver sövas.

– Det är motiverat att börja behandlingen med ansiktsmask, en metod som ger en bättre överlevnad på både kort och lång sikt, säger Johan Berkius.

En enkät bland IVA-personal visar att faktorer i vårdmiljön spelar in i valet mellan de två metoderna för andningshjälp. Det handlar till exempel om tidigare erfarenheter, personliga åsikter, och bemanning på avdelningen.

I Sverige beräknas en halv miljon människor lida av KOL i varierande grad. Varje år dör omkring 2 500 av sjukdomen. Rökning är den helt dominerande orsaken, men även vissa genetiska förutsättningar och arbete i rökiga miljöer kan bidra. Diagnosen ställs med spirometri, ett lungfunktionstest som ger en uppfattning om hur mycket luft som passerar in och ut ur lungorna.

Bilden: Vävnadssnitt från en frisk lunga (istockphoto).

 

Avhandling: Intensive care in chronic obstructive pulmonary disease: treatment with non-invasive ventilation and long-term outcome av Johan Berkius. Linköping university medical dissertations No 1294. Disputationen äger rum 13 december 2013 kl 13:00 i Berzeliussalen, Campus US ingång 65. Opponent är Hans Blomqvist, Karolinska institutet.
 


Åke Hjelm 2013-11-26
ake.hjelm@liu.se


2013-11-26Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08