Göm menyn

Tre nya docenter från LiU vid Ryhovs sjukhus

Nu finns tre nya docenter från Hälsouniversitetet verksamma i Jönköpings läns landsting.  De tre har länge verkat vid Länssjukhuset i Ryhov, men kan nu också titulera sig docent vid Linköpings universitet.
- Med en framtida starkare koppling till den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet ser jag möjlighet till ett fördjupat samarbete, säger Andreas Matussek, en av de nya docenterna. 

Andreas Matussek, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Jan-Erik Karlsson överläkare i kardiologi vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov och Oliver Seifert, överläkare vid hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov, är numera även docenter vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
- Det är roligt att det blir ett litet stim med nya docenturer på Ryhovs sjukhus redan första året som upplåten enhet till Linköpings universitet, säger Hälsouniversitetets dekanus Johan D Söderholm. Det är ytterligare en bekräftelse på att Landstinget i Jönköpings län har en långsiktig strategi för att bygga upp kompetens för klinisk forskning och utbildning, vilket bidrar till att stärka vår läkarutbildning.  Vi räknar med att Vrinnevisatsningen med de fyra första akademiska tjänsterna tillsatta, varav tre docenter, och utökning av antalet universitetsöverläkartjänster på sikt ska leda till ett ökande antal docenter även på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
 

Andreas Matusseks forskning syftar till att minska smittspridning i vårdmiljöer och den långsiktiga målsättningen är minimering av vårdrelaterade infektioner. Docenturen innebär att han kan handleda doktorander som huvudhandledare och det ger i förlängningen en större självständighet som forskare.
- Inom organisationen kan jag agera som handledare och bidra i doktorandutbildningar. Med en framtida starkare koppling till den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet ser jag möjlighet till ett fördjupat samarbete med syfte att säkra det regionala samarbetet med Jönköping inom grundutbildningar i stort, med fokus på läkarprogrammet, säger Andreas Matussek.
 

Oliver Seiferts forskning fokuserar på olika grundläggande mekanismer som reglerar sårläkning, tillväxt och inflammation i huden. Dessa mekanismer spelar en viktig roll i olika hudsjukdomar som t ex keloider, psoriasis och malignt melanom.
- Docenturen innebär för mig och för organisationen att kunna vara tillgänglig som forskningshandledare och utbilda nya doktorander, säger Oliver Seifert.

Jan-Erik Karlsson är ansvarig för verksamhetsförlagd utbildning för hela regionen för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Han har lång erfarenhet som forskare och handledare inom Landstinget i Jönköpings län.

De tre nya docenterna firas med föreläsningar och mingel 10 december, 15.30-16.30 i Spegelsalen Matilda Ryhovs Sjukhus.

 

Läs mer: Jönköping stärker banden med läkarutbildningen i Linköping

 

Text: Susanne B Karlsson


2013-11-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08