Göm menyn

Miljögifter synas i nytt centrum

Mer än 100 000 tillverkade kemikalier skvalpar runt i biosfären. Många är hälsofarliga och 800 är hormonstörande. Nu startar ett brett projekt för att öka kunskapen om problemet. LiU är ett av tio deltagande lärosäten.

Projektet som initialt finansieras med 30 miljoner kronor från forskningsrådet Formas innebär starten för SweTox Research Center, inrymt i Astra Zenecas nedlagda anläggning för läkemedelssäkerhet i Södertälje. Tidigare har också Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Karolinska Institutet (KI) anslagit medel för att möjliggöra satsningen.

Professor Susana CristobalLiU representeras i ansökan av Susana Cristobal (bilden), professor i biomedicinsk forskning med nanotoxikologi som främsta intresse. Hon tycker att centrets roll ska vara att fungera som ett paraply för forskningsprojekt, enskilda eller gemensamma med grupper från flera universitet.

– Nu har vi tillräcklig finansiering för att starta verksamheten i mitten av nästa år. Först handlar det om att inventera infrastrukturen och få allt att fungera. Vi ska också planera för en toxikologisk forskarskola, säger Susana Cristobal.

Budkavlen går nu till alla på Linköpings universitet som arbetar med toxikologi och närliggande områden att ta vara på möjligheterna med SweTox.

– Vi är inte så många men förhoppningsvis kan detta stärka LiU:s forskning inom fältet, säger Susana Cristobal.

De lärosäten som står bakom SweTox är KI (administrativt ansvarigt), KTH, SLU och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.


Text: Åke Hjelm


2013-11-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08