Göm menyn

40 miljoner kronor från VR till forskare vid medicinska fakulteten

Forskare vid Linköpings universitet får 111 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna ska finansiera olika forskningsprojekt under tre till fem år.

Det största bidraget går till Anders Fridberger, nyrekryterad professor i neurovetenskap vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Hans forskning handlar om hur hörselorganet översätter ljud till elektriska signaler, vilket beror av små utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller. Hans forskargrupp har utvecklat en teknik där man med konfokalmikroskop kan direkt observera cellernas rörelser när de utsätts för ljud. Fridberger får nu 9,65 miljoner kronor för det femåriga forskningsprojektet ”Hörselorganets molekylära fysiologi”.

Totalt får forskare vid medicinska fakulteten bidrag på 39,7 miljoner kronor. Övriga bidragstagare är Charlotta Dabrosin, Petter Dyverfeldt, Charlotta Enerbäck, Anna Fahlgren, Pia Forsberg, Martin Hallbeck, Katarina Hjelm och Stefan Stenfeldt, Peter Strålfors och Stefan Thor. Martin Hallbeck får även bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö.


2013-11-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08