Göm menyn

Digital patologi kan lösa krisen

I hela världen råder en skriande brist på patologer, de medicinska specialister som granskar och diagnosticerar vävnadsprover på misstänkta tumörer och andra sjukdomar. Vid ett symposium i Linköping diskuterades hur digital teknik kan möta krisen.

Dr Anant Madabhushi– Den teknik som nu utvecklas ger patologerna chansen att bli mer effektiva och fokusera på de riktigt svåra fallen, säger Dr. Anant Madabhushi, en av huvudtalarna på symposiet som arrangerades av CMIV och Universitetssjukhuset.

I traditionell patologi granskas de tunna vävnadssnitten ”för hand” i mikroskop. Idén att scanna preparat och föra över bilderna till datorskärmar är inte ny men utvecklingen har gått trögt. Nu är Dr. Madabhushi, som förestår ett centrum för datorstödd avbildning och personaliserad diagnostik vid universitetet Case Western i Cleveland, en av de främsta amerikanska forskarna på området.

– Det finns många skäl att hoppas på ett genomslag för digitaliseringen. Det tyngsta är bristen på specialister – Indien med 1,2 miljarder invånare finns omkring 600 patologer. Men utöver det kan de verktyg vi nu utvecklar hjälpa till att avgöra exempelvis hur aggressiv en cancer är, säger han.

För att tekniken ska bli riktigt användbar krävs en global databas där digitaliserade vävnadsprover från hela världen kan lagras. Det aktuella snittet kan då automatiskt jämföras med andra. Ofarliga förändringar, till exempel vid prostatacancer, kan med samma automatik sorteras bort.

Efter en presentation vid ett amerikanskt universitet möttes Anant Madabhushi av reaktionen att den nya tekniken skulle hota patologernas yrke. I stället menar han att deras roll kommer att bli ännu starkare.

– För 25 år sedan reagerade röntgenläkare på samma sätt, men fortfarande är det ett bristyrke.

Under symposiet har han överraskats av hur långt utvecklingen kommit i de nordiska länderna, där forskningen bland annat kunnat visa att det inte är någon skillnad i kvalitet mellan traditionella och digitala bedömningar.

– Jag åker hem med en wow-känsla, inte minst för att det visats ett stort positivt intresse också bland seniora patologer, säger Anant Madabhushi.

The Nordic Symposium on Digital Pathology arrangerades av Universitetssjukhuset i Linköping, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet och medicinteknikföretaget Sectra AB. I utvecklingsprojektet deltar dessutom sjukhus i Gävleborg, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Norrlandstingen och Östergötland samt forskningsinstitutet Swerea IVF.

Text: Åke Hjelm, ake.hjelm@liu.se


2013-11-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08