Göm menyn

Stipendier på 13 miljoner till unga LiU-forskare inom det medicinska området

Fem unga LiU-forskare har tilldelats medel för medicinsk forskning på hel- eller halvtid av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

Stipendierna är avsedda att ge unga forskare möjligheter att uppnå docentkompetens. 42 stipendiater får medel och bland de medicinska fakulteterna fördelar sig utdelningen på följande sätt:

  • Karolinska Institutet 48 %
  • Uppsala universitet 19 %,
  • Linköpings universitet 12 %
  • Lunds universitet 12 %
  • Umeå universitet 5 %
  • Göteborgs universitet 5%

Fredrik Elinder– Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet är en av de minsta i Sverige. Därför är detta ett mycket bra utfall, säger Fredrik Elinder, prodekanus för forskning vid medicinska fakulteten. Det är extra roligt att detta är medel till unga forskare eftersom vi inte hävdat oss så väl där tidigare. Förhoppningsvis kan detta vara ett tecken på en mer permanent förändring.

De som får postdoktorala stipendier från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare är:

  • Daniel Nätt -  projekt: Föräldragenerationens roll i sjukdom och hälsa – det epigenetiska perspektivet på stress och missbruk
  • Thomas Abrahamsson-  projekt: Tarmbakteriesammansättningens effekt på tillväxt och neurologisk utveckling hos extremt för tidigt födda barn
  • Tobias Strid-  projekt: Anti-inflammatorisk signalering via LXR i fettvävsmakrofager motverkar insulinresistens
  • Pernilla Eliasson-  projekt:  Kartläggning av det tidiga läkningsförloppet efter hälseneruptur

Total stipendiesumma är drygt två miljoner kronor, till det kommer ett driftsanslag på 800 000 kronor.

SSMF delar även ut sex stipendier till treåriga forskartjänster efter fullgjord stipendietid.
Ett av dem har tilldelats Christopher Sjöwall för projektet ”Kliniska och experimentella studier av det cellulära och molekylära samspelet vid systemisk lupus erytematosus (SLE)”.  Han får över en miljon kronor för egen lön på halvtid i tre år och  600 000 kronor i driftsanslag.


2013-10-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08