Göm menyn

Satsning på vaccin mot virusdiarré

Diarrésjukdomar orsakade av virus slår skoningslöst mot barn i utvecklingsländerna. Nu får forskare vid bland annat Linköpings universitet ett stort bidrag för att utveckla nya effektiva vaccin som kan minska dödligheten.

– Det finns ett stort uppdämt behov av vaccin. Norovirus – vinterkräksjuka – och rotavirus dödar 700 000 barn varje år. I Sverige och andra rika länder orsakar de framförallt stora samhällskostnader, men även vi har dödsfall i dessa infektioner, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet.

Projektet Gastrointestinala virus och nya effektiva orala vacciner som han nu startar tillsammans med tre professorskolleger vid Göteborgs universitet och Chalmers tilldelas 30 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Totalt satsar SSF 225 miljoner kronor i så kallade synergibidrag inom programmet Infektionsbiologi.

Lennart Svensson–Vår del i projektet är att framställa syntetiska viruspartiklar med rekombinant DNA-teknik, något som vi är ensamma om i Nordeuropa. Nu kan vi skala upp tekniken och göra immunologiska studier, vilket innebär att vi kan behöva rekrytera en del ny personal, säger Lennart Svensson (bilden).

Övriga projekt som fått bidrag handlar om nya behandlingsmetoder mot spädbarnsdödligheten i malaria, bättre vaccin mot kolera, alternativa antibiotika med låg risk för resistensutveckling, och diagnostiska test för livmoderhalscancer. Ett syfte är att stimulera forskningssamarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika vetenskapliga kompetenser.

Text: Åke Hjelm

 


2013-08-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08