Göm menyn

Depression försämrar hjärtsvikt

Att hjärtpatienter drabbas av depression när de är inlagda på sjukhus är inte ovanligt. Men går inte depressionen över kan det leda till sämre hälsa och högre dödlighet.

LiU-forskare har tillsammans med ett forskarlag i Nederländerna följt 611 hjärtpatienter i upp till tre år efter sjukhusvistelsen och undersökt hur depressionssymtom påverkade behovet av sjukhusvård och dödlighet.

Den visar att 38 procent av patienterna hade symtom på depression när de skrevs ut från sjukhuset och att 26 procent fortfarande var deprimerade ett och ett halvt år senare.

Hos många släppte alltså depressionen när de kommit hem, men de som var deprimerade även tre år efter sjukhusvistelsen hade en betydligt sämre prognos. De löpte dubbelt så stor risk att bli inlagda på sjukhus igen och dö i förtid.

Studien är den första som undersöker hur depressionssymtom påverkar hjärtsvikt på lång sikt.

– Depression kan vara en naturlig reaktion på belastningen som hjärtsvikt innebär, men en långvarig depression är inte bra för hjärtsjukdomen, säger Peter Johansson.

Han är sjuksköterska och docent vid avdelningen för kardiovaskulär medicin vid LiU och huvudförfattare till artikeln i den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychosomatic Research där studien redovisas.

– Nu vet vi att behandling är viktig för den här gruppen, men den måste ske efter sjukhusvistelsen, i öppenvården och under en längre tid, konstaterar Peter Johansson.

Forskare i hjärtmedicin, psykologi och omvårdnad vid LiU och Universitetssjukhuset planerar nu en studie för internetbehandling med kognitiv beteendeterapi av depression hos hjärtpatienter.

– Vi avslutade en pilotstudie i juni som visar att depressionssymtomen avtog under behandlingen. Under hösten intervjuar vi deltagarna och i januari räknar vi med att kunna starta en större studie, berättar Peter Johansson.

– Depression är förknippad med många stigman, men det är viktigt att patienten kan prata med sin läkare eller sjuksköterska även om symtom på depression.

Studien om hur depressionssymtom påverkar hjärtpatienter på lång sikt har genomförts av forskare vid LiU och universiteten i Groningen och Utrecht, Nederländerna.

Artikeln heter Time-course of depressive symptoms in patients with heart failure och är publicerad i Journal of Psychosomatic Research.


Text: Birgitta Weibull


2013-08-26Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08