Göm menyn

Bättre råd till hjärtsjuka om sexlivet

Många hjärtpatienter är rädda att sex innebär för stora påfrestningar, men har svårt att själva ta upp frågor som gäller det fortsatta sexlivet. Nu har forskare tagit fram konkreta riktlinjer för hur vårdpersonalen ska ge patienterna råd om sexuell hälsa.

Tiny Jaarsma– Ofta är det lättare för vårdpersonalen än för patienten att ta initiativ till ett samtal om sexlivet. Därför är det viktigt att vårdpersonalen inte avvaktar i väntan på att patienten tar upp frågor om sex, säger Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet.

Hon är en av forskarna som tagit fram riktlinjer för sexuell rådgivning till hjärtpatienter och menar att sexuell hälsa är oerhört viktig för både den mentala och fysiska hälsan.

– Det kan finnas föreställningar som gör det svårt att ta upp sex i samtal med patienter, men det bör ske med samma självklarhet som råd om mat, motion och medicinering.

Enligt forskarnas rekommendationer ska vårdpersonalen rutinmässigt följa upp patientens möjligheter att återgå till ett aktivt sexliv och ge konkreta råd om hur.

– Forskningen visar att det är viktigt för patienten. För att det ska bli verklighet i vården måste rådgivning i sexualfrågor tas upp i både läkares, sjuksköterskors och sjukgymnasters utbildning. Dessutom behövs en ökad medvetenhet om hur viktigt det är, säger Tiny Jaarsma, som är medlem i European Society of Cardiology och American Heart Association’s internationella kommitté.

Riktlinjerna bygger på tidigare forskning och vänder sig till vårdpersonal i både specialistvård och öppenvård som möter hjärtpatienter som drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke, har svår hjärtsvikt, genomgått en hjärttransplantation eller har pacemaker.

Riktlinjerna har publicerats av amerikanska och europeiska forskare, med Tiny Jaarsma som andreförfattare, i de vetenskapliga tidskrifterna Circulation och European Heart Journal.

Sexual Counceling for Individuals with Cardiovascular Desease and their Partners, publicerad i Circulation, som ges ut av American Heart Association.

Läs mer om Tiny Jaarsmas forskning

Foto: Göran Billeson

Text: Birgitta Weibull


2013-08-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08