Göm menyn

Ny biobank säkrar kvaliteten på forskningen

Linköpings nya biobank erbjuder ett säkert omhändertagande av värdefulla provsamlingar.
- Syftet med den nya biobanksfaciliteten är att med hög kvalitetskontroll kunna samla in, förvara och plocka ut prover . Det är nödvändigt för en modern klinisk forskning. I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att vi har kvalitetssäkrade forskningsprover, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

 

Helene Dannetun, rektor
Rektor Helen Dannetun och landtingsdirektör Barbro Naroskyin inviger den nya biobanken.

Linköpings Biobanksfacilitet, BBF, invigdes under högtidliga former av Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, och Barbro Naroskyin, landstingsdirektör, den fjärde juni. I dagsläget finns tre frysar på plats på BBF. På sikt kommer det att vara cirka 100 frysar i biobanken.
 

Ett samarbete som stärker den medicinska forskningen

BBF är ett samarbete mellan Hälsouniversitetet, HU, och Landstinget i Östergötland, LiÖ, och är en del av infrastrukturen för att stärka och underlätta medicinsk forskning och utveckling vid HU/ LiÖ. Målet för BBF är att erbjuda ett säkert omhändertagande av värdefulla provsamlingar och kvalitetskontrollerad fysisk förvaring, så kallat fryshotell, samt elektronisk dokumentation med säker spårbarhet.
- Sverige behöver en internationellt konkurrenskraftig infrastruktur för biobankning. Det är en strategisk hörnsten i medicinsk forskning, säger Lena Thunell, föreståndare för BBF. Framtida forskning kommer att ställa allt större krav på tillgång till biobanksprov med känd kvalitet.

bandet

 

Kvalitetssäkrar prover

BiobankingSäker hantering av biobanksprov och tillhörande information krävs för att kunna förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt.

- Det är också ofta ett krav från anslagsgivare att prover samlas, prepareras, förvaras och kan spåras på ett högkvalitativt och säkert sätt, säger Lena Thunell.
BBF har nu invigts, men arbetet är ännu bara i sin linda.
- Det initiala arbetet fokuserar på att erbjuda förvaring av befintliga provsamlingar. Dessutom pågår planering av provmottagning, inköp av IT-system och ombyggnad av lokaler för ett större fryshotell, berättar Lena Thunell.

Invigning med blomma

Lena Thunell tar emot blomman.


Läs mer om BBF 

 

Text och foto: Susanne B Karlsson
 


2013-06-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08