Göm menyn

Stort intresse för simuleringsforskning

Forskare samlades på Clinicum för gemensamt erfarenhetsutbyte kring pågående forskningsprojekt om studenters och yrkesverksammas lärande genom simulering. Det var den första konferensen kring simuleringsforskning i Linköping, och forskning som bedrivs inom HU:s och Landstingets verksamheter presenterades.

Simulering-HU-foto-Peter-KarlssonUnder konferensen, som hölls den 28:e maj, presenterades nio olika pågående studier. Konferensen som engagerade 45 deltagare avslutades med en diskussion om hur ökad samverkan kan uppnås för att utveckla simuleringsforskningens perspektiv och metoder.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna samla ihop vår egen forskning om simulering på det här viset, säger professorn i medicinsk pedagogik Madeleine Abrandt Dahlgren.

Forskning om simulering på Clinicum har fått ökad uppmärksamhet nationellt genom det nystartade VR finansierade projektet mellan Hälsouniversitetet, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet som är ett samarbete kring gemensamma forskningsfrågor rörande simulering i utbildningen.

– Nu startar vi ett gemensamt seminarium på Clinicum i samarbete mellan HU och Landstinget för att utveckla forskningen om simulering i Linköping.

Clinicum är Hälsouniversitetets centrum för färdighetsträning, laborationer och simulering.

Läs mer om Clinicum
Läs mer om Madeleine Abrandt Dahlgrens forskning

Text: Elias Söderström Aupeix
Bild: Peter Karlsson, Svarteld


2013-05-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08