Göm menyn

Populärvetenskaplig konferens som lärtillfälle

Tio minuters populärvetenskaplig kortföreläsning. För andra året arrangerar studenterna på HU:s interprofessionella masterprogram en konferens där de presenterar sina masterarbeten.

– Det är viktigt att man klarar av att berätta om sitt vetenskapliga arbete på ett sätt som alla kan förstå, och det kan faktiskt vara svårare att göra det populärvetenskapligt än akademiskt, säger Elaine Sjögren, programansvarig för den interprofessionella masterutbildningen.

Förra året fick masterstudenterna prova på att hålla populärvetenskapliga föredrag för varandra och för andra intresserade under en egen konferens på HU. Det blev ett uppskattat inslag i utbildningen och den 31 maj är det nu dags för nästa årskull att hålla konferens.

Masterstudenterna på andra året har fått förbereda sig för att hålla tio minuters populärvetenskapliga föreläsningar för att sedan få möta publikens frågor.

I år hålls det nio kortföreläsningar i sjukgymnastik, arbetsterapi och folkhälsovetenskap i Linden på Hälsouniversitetet klockan 11.00-14.30 med avbrott för lunch och posters-presentationer.

Föreläsningarna pendlar mellan självskattning av knäskador, axelträning för handbollstjejer, användningen av botox på barn med cerebral pares, vilka anläggningar för fysiska aktiviteter som ungdomar själva vill ha och masterarbeten med fokus på äldre, till exempel ett nytt webbaserat påminnelsestöd eller fysisk boendemiljö.

– Konferensen hålls öppen för alla intresserade som har en stund över. Ju mer publik, desto bättre träning för studenterna som föreläser, hälsar Elaine Sjögren.

Moderator för dagen är universitetslektor Peter Garvin.


Text: Gunilla Pravitz


2013-05-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08