Göm menyn

Universitetet i Tromsö satsar på "Linköpingsmodellen"

Linköpings universitet var först i världen med studentdrivna avdelningar på sjukhus, så kallade kliniska undervisningsavdelningar (KUA).  Efter att ha fått besök från Hälsouniversitetet har universitet i Tromsö bestämt sig för att satsa på vad de kallar för ”Linköpingsmodellen”.

Vid de kliniska undervisningsavdelningarna driver studenter under senare delen av sin utbildning en vanlig vårdavdelning med riktiga patienter. Studenterna kommer från olika utbildningsprogram och samarbetar i team. 1996 var Hälsouniversitetet (HU) först i världen med en klinisk undervisningsavdelning som drivs av studenter. I dag finns tre avdelningar där tusentals studenter har passerat genom åren.  Syftet med dessa avdelningar är att främja samarbetet mellan olika yrkesgrupper och att spegla det lagarbete som studenterna kommer att möta i arbetslivet. Fortfarande inspirerar modellen andra universitet att ta efter.

Främst i Norden på interprofessionell utbildning

Universitet i Tromsø  skriver på sin webbplats att ”Hälsouniversitetet i Linköping är främst i Norden på interprofessionell utbildning”. Arnfinn Sunsfjord, dekanus vid  universitetet i Tromsö fick nyligen ett inspirerande besök från Hälsouniversitetet i Linköping.
- Nu vill vi skapa studentdrivna sjukhusavdelningar i  samarbete med Universitetssjukhuset i Nordnorge,  där studenterna ska kunna arbeta med specifika patientfall. Vi har etablerat det första steget i denna process, säger Arnfinn Sunsfjord.

Karin Kjellgren
Karin Kjellgren, prodekanus för utbildning,

Karin Kjellgren, prodekanus för utbildning, Annette Theodorsson , programansvarig för läkarprogrammet och Ola Wahlström,  professor i ortopedi, var på plats i Tromsö för att berätta mer om ”Linköpingsmodellen”.

- Hälsouniversitetet i Linköping satsar medvetet på samarbete över  yrkesgränserna, och alla studenter inom den medicinska fakulteten deltar i ett antal gemensamma kurser, säger Karin Kjellgren.


Inspireras av helhetssynen

Det som inspirerade Sundsfjord och hans kollegor var att höra hur Hälsouniversitetets studenter arbetar med verklighetsbaserade patientfall med betoning på helhetssyn på människan.

Hälsouniversitetet har också en tvärprofessionell patientsimulering som en del av sin undervisning. Studenterna arbetar tillsammans med simulerade scenarier och en realistisk mänsklig docka. Universitetet i Tromsö vill utveckla och etablera samma modell och arenor för simulering som vi har i Linköping.

- Vi är inne på samma linje som Hälsouniversitetet i Linköping, och därför har vi en gemensam grund för samarbete och utveckling, särskilt när det gäller interprofessionellt lärande, säger Arnfinn Sunsfjord

Läs mer om KUA: Två veckors eldprov för HU-studenter
 

Fakta KUA:

  • Praktik på de kliniska undervisningsavdelningarna ingår som ett obligatoriskt moment i slutskedet av vårdutbildningarna på Hälsouniversitetet.
  • Det finns tre avdelningar: KUA 30 och KUA 9, ortopediska avdelningar vid Universitetssjukhuset (US) och Vrinnevisjukhuset, samt KUA 82 som är en geriatrisk avdelning vid US. Totalt finns ett tiotal KUOR runt om i Sverige.
  • På KUA 30 arbetar studenter i tre vårdlag som bemannar avdelningen mellan klockan 06.45-21:30, även på helger. Varje fjortonde dag kommer 20 nya studenter till avdelningen. Totalt har 7 000 studenter arbetat på avdelningen sedan starten 1996.
  • Den täta personalbemanningen brukar göra att patienterna känner sig väl omhändertagna och utvärderingar har gett verksamheten gott betyg. Enbart på KUA 30 har 4 500 patienter vårdats.

Läs mer om de Kliniska undervisningsavdelningarna här.

 

Text: Susanne B Karlsson


2013-05-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08