Göm menyn

Prestigefyllt pris till Fredrik Palm

Fredrik PalmProfessor Fredrik Palm har tilldelats det prestigefyllda priset "Young Investigator Award - Renal Section " av det Amerikanska fysiologiska sällskapet.

Priset delas ut av njurforskningsavdelningen inom Amerikanska fysiologiska sällskapet till en framgångsrik forskare under 41 år.

Fredrik Palm är professor i experimentell njurmedicin. Han är 40 år och blev professor vid LiU 2012, han är sedan tidigare invald som Fellow of the American Heart Association.

Fredrik Palm har alltsedan starten av sin forskargärning varit aktiv inom njurfysiologiområdet. Forskning om varför diabetiker utvecklar njurskador har varit huvudspåret, men har utökas till att omfatta även andra sjukdomstillstånd som högt blodtryck, urinförgiftning (uremi) och hur njurfunktionen påverkas av olika saltintag.

Målet med hans forskning är att utveckla strategier för hur uppkomsten av njurskador ska kunna förhindras i ett så tidigt stadium som möjligt, för att på så sätt förbättra levnadssituationen för dessa patienter.

 


2013-05-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08