Göm menyn

Många vill bli sjukgymnast

Antalet sökande till höstens utbildningar vid Hälsouniversitetet har ökat jämfört med förgående år. Söktrycket till sjukgymnastprogrammet är alltid högt och i år är det så många som tio förstahandssökande per studieplats.

Sjukgymnastik. Foto: Peter Karlsson/SvarteldAntalet sökande till LiU ligger precis som tidigare år på en rekordnivå. Detta gäller även för de flesta utbildningarna på Hälsouniversitetet. Två utbildningar har haft en kraftig ökning av förstahandssökande från föregående år. Biomedicinska analytikerprogrammet har ökat med 37 procent och arbetsterapeutprogrammet, med undervisning i Norrköping, med 29 procent.

Behovet av arbetsterapeuter ökar

- Vi är jätteglada att fler söker till oss, säger Kristin Alfredsson Ågren, programansvarig på arbetsterapeutprogrammet.

Hon tror att en anledning till den kraftiga ökningen är att studenterna upplever sig vara väl förberedda för arbetsliv och vidare studier efter utbildningen samt att behovet av legitimerade arbetsterapeuter ökar i kommunal verksamheten.

- Dessutom har Norrköping precis tilldelats utmärkelsen årets studentstad av SFS. Här får man ett rikt studentliv på ett campus där 5000 studenter från alla fyra fakulteter möts, säger Kristin Alfredsson Ågren.

Sjukgymnastik fortsatt populärt

Sjukgymnastprogrammet är precis som tidigare år ett populärt program och i år är det nästan tio förstahandssökande per plats – en ökning från åtta sökande per plats föregående år.

- Det är mycket glädjande att sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet är så attraktivt och vi tror att det beror på flera faktorer; Universitetskanslerämbetet bedömde nyligen att sjukgymnastprogrammet i Linköping håller högsta kvalitet. Detta är ett resultat av långsiktigt kvalitetsarbete med engagerade och kompetenta lärare som skapar en fantastisk lärmiljö där forskning i frontlinjen integreras i utbildningen, kommenterar tillförordnad programansvarig Karin Valeskog. Dessutom har vi klinisk samverkan, med duktiga handledare, som möjliggör verksamhetsförlagd utbildning och tvärprofessionell integration. Slutligen tror vi också att det beror på att sjukgymnastyrket ses som ett framtidsyrke med en viktig position i hälso- och sjukvården och på andra arenor.

En ihållande trend

Sjuksköterskeprogrammets söktryck går stadigt framåt med en ökning på nästan hundra förstahandssökande. Läkarprogrammet minskar marginellt, men har ändå fler sökande totalt än föregående år, vilket även gäller logopedprogrammet. Totalt har antalet sökande till Hälsouniversitetets utbildningar ökat med drygt 1 100.

 

Text: Elias Söderström Aupeix

Foto: Peter Karlsson/Svarteld


2013-04-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08