Göm menyn

Upptäckt av brunt fett hopp för fetmabehandling

Forskare vid Linköpings universitet och Sahlgrenska akademin har lyckats bevisa att även människor har samma sorts värmealstrande bruna fettceller som mindre däggdjur. Rönen öppnar för framtida läkemedel som utnyttjar de bruna fettcellernas förmåga att förbruka kalorier.

Fettväv vid nyckelbenenTidigare har endast en annan typ av brunt fett, så kallad beige fettväv, påvisats hos människa.

Till skillnad från vita fettceller som lagrar kroppens överskottsenergi i form av fett har bruna fettceller den unika egenskapen att kunna förbränna energi och omvandla den till värme.

Studien som forskarna nu publicerar i tidskriften Nature Medicine visar för första gången att människan har minst två olika sorters bruna fettceller. Enligt Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och huvudförfattare till artikeln, är upptäckten mycket intressant.

– Vi vet redan idag att de av oss som har mer brun fettväv har mindre risk att utveckla typ 2-diabetes. Med de nya resultaten skulle vi på sikt kunna utveckla metoder för att stimulera den bruna fettväven, så att en del av den överskottsenergi vi har i form av fettväv kan förvandlas till värme. En sådan behandling skulle både förebygga fetma och minska risken att insjukna i fetmarelaterade sjukdomar, säger Sven Enerbäck.

professor Magnus BorgaStudien har varit möjlig tack vare en avbildningsteknik som tagits fram av forskare vid CMIV, Linköpings universitet, med professor Magnus Borga (bilden till höger) i spetsen.

– Vi har utvecklat en metod att hitta brunt fett i kroppen med magnetkamera. I den aktuella studien har vi undersökt avlidna med magnetkamera och sedan tagit ut vävnadsprover som analyserats genetiskt vid professor Enerbäcks labb, säger Magnus Borga.

Länge ansågs brunt fett bara finnas hos spädbarn, med den viktiga uppgiften att hålla värmen i kroppen. Nyligen upptäcktes att det även finns hos vuxna i mindre depåer vid nyckelbenen, mellan skulderbladen och runt njurarna. Men med åren tycks den försvinna och ersättas av den beiga varianten. Tanken är att kunna ”återaktivera” det bruna fettet hos äldre människor.

Den teknik som utvecklats i Linköping, så kallad kvantitativ avbildning, kan skilja på de olika typerna av fettväv tack vare att de har olika förhållanden mellan mängden vatten och mängden fettsyror. Det vita fettet består till 90 procent av fettsyror, medan det bruna innehåller betydligt mer vatten och dessutom en större andel mitokondrier – cellens ”kraftverk” – och blodkärl.

– Kombinationen av vår teknik och Sven Enerbäcks genetiska analyser bäddade för beviset att även människor har det värmealstrande bruna fettorganet som bland andra råttor har, inte bara det nyligen påvisade beiga fettet.  Nu går vi vidare med större studier på patienter och friska försökspersoner, vilket är möjligt tack vare att magnetkameratekniken är helt ofarlig, säger Magnus Borga.

Bilden ovan visar ansamlingar av brunt fett vid nyckelbenen.

 

Artikel: Evidence for two types of brown adipose tissue in humans av M. E. Lidell, M. Betz, O. Dahlqvist Leinhard, M. Heglind, L. Elander, M. Slawik, T. Mussack, D. Nilsson, T. Romu, P. Nuutila, K. A. Virtanen, F. Beuschlein, A. Persson, M. Borga & S Enerbäck. Nature Medicine online 21 april. 

Kontakt:
Magnus Borga, professor, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitet, 013-286777, magnus.borga@liu.se

Sven Enerbäck, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 070-6294946, 031-7863334

Text: Åke Hjelm


2013-04-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08