Göm menyn

Webbteve: Tuberkulos – Från historisk sjukdom till globalt hot

Se föreläsningen med Maria Lerm, som berättar om sin forskning på tuberkulos (TB). Multiresistent TB  har hög dödlighet beroende på att bakterierna har blivit resistenta mot många av de läkemedel som finns tillgängliga.

I vissa länder i Östeuropa är ca 30 % av nya TBC-fall orsakade av mutliresistent TBC. Det senaste läkemedlet för TBC-behandling godkändes för över 40 år sedan och endast få nya läkemedel är under utveckling. Därför är möjligheten att kontrollera epidemier av resistent TBC mycket begränsad. Vår forskning syftar till att öka förståelsen för hur bakterien orsakar sjukdom, vilket kan leda till nya angreppsvinklar för kontroll av TBC.

Maria Lerm  är universitetslektor i medicinsk mikrobiologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Se föreläsningen här


2013-04-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08